facebooktwittermail

Samarbete med grannen är vägen till framgång för Erik Hermelin

Erik Hermelin är jordbrukare i Sjöbo i Skåne och har grisuppfödning som huvudnäring. I sin växtodling har han ett tätt maskinsamarbete med grannen, som innebär att alla maskiner utom traktorerna köps in tillsammans. Totalt brukar de runt 700 hektar (ungefär hälften var) i varsitt bolag.

Erik Hermelin är sist ut i ATL:s serie om hur man lyckas med sina maskinköp.

Tack vare ett tätt maskinsamarbete med grannen som bygger på att nästan alla maskiner köps in gemensamt, är Erik Hermelin övertygad om att han får en väldigt bra driftsekonomi på de gemensamma inköpen.
Tack vare ett tätt maskinsamarbete med grannen som bygger på att nästan alla maskiner köps in gemensamt, är Erik Hermelin övertygad om att han får en väldigt bra driftsekonomi på de gemensamma inköpen. FOTO: PRIVAT

Har du någon investeringsfilosofi?