facebooktwittermail d

Jordbruk lämnar plats för solceller

Sveriges största solkraftspark ska byggas utanför Varberg. På bästa jordbruksmark.

Varberg Energi ligger bakom satsningen på Sveriges största solcellssatsning, en investering på 23 miljoner. Den lär bli dubbelt så stor som den nu största parken i Västerås.

Det är ett samarbete med Region Halland som driver Munkagårdsgymnasiet i Tvååker. Det är också på jordbruksmark som tillhör skolan som parken ska byggas intill E6:an.

Det har fått LRF Ungdomen i Halland att reagera och ifrågasätta varför bördig jordbruksmark ska tas i anspråk för solkraftsparken. Förbundet anser att de goda jordarna i första hand ska användas till matproduktion.

– Vi förstår synpunkten och oron men det ligger 3 000 mark i träda i Halland och då känns det här projektet litet i sammanhanget. Vi bygger heller inte för evigt utan lånar snarare marken ett antal år, säger Björn Sjöström, vd för Varberg Energi.

Inte för evigt

Livslängden för solkraftsparken beräknas till 30-35 år. Sedan kan den monteras ner med förhållandevis enkla medel då den byggs på stolpar utan betongfundament.

– Marken under kommer att ha någon form av växtlighet och kanske betas av får, säger Björn Sjöström.

Solkraftsparken ska ta sex hektar mark i anspråk och placeringen utmed E6:an är delvis vald för att satsningen ska synas och uppmärksammas.

– Det är jätteviktigt att den syns. Det handlar att vi vill bidra till ett hållbart samhälle men också få uppmärksamhet och kanske få fler att tänka om och satsa på solceller.

Granne med vindkraft

Tanken från början var att bygga parken i ett grönområde vid Göingegården. Men förslaget mötte protester från boende varför Varberg Energi valde i stället Tvååker.

Där finns också redan vindkraft etablerad och ett utbyggt elnät som också kan klara solparkens energiproduktion.

– Infrastruktur i form av elnät är annars en dyr del i ett sant här projekt.

Till sommaren

Redan i sommar ska parken vara i bruk om allt går enligt plan. Enligt beräkningarna ska den producera energi motsvarande 200 villors årliga elförbrukning eller halva den el som ett vindkraftverk på två megawatt ger.

LÄS OCKSÅ Upplåter ladugårdstaket till solceller