facebooktwittermail d

”Jordbruk inte längre en börda för EU”

Det är härligt med inställningen att jordbruksmarken och böndernas produktionsapparat ska användas.

Jord ska brukas. FOTO: JOHAN NILSSON/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Ibland går det fortare än man någonsin kunde tro.  EU-kommissionens jord- till bordstrategi som har kritiserats för att av miljö- och klimatskäl kraftigt minska livsmedelsproduktionen i EU tycks, förhoppningsvis för alltid, ha förpassats till sophögen.

På grund av kriget i Ukraina föreslår nu EUs jordbruksministrar en kraftigt ökad livsmedelsproduktion i EU. Nu ska man täcka underskott och bidra till livsmedelsförsörjningen i Ukraina.

Nu är tydligen den påtvingade trädan onödig och ska tas i bruk till bland annat proteingrödor. Marknadsmekanismer ska stimulera produktionen. Mycket är ännu oklart men ansatsen är lovande. 

Det är överraskande men också på flera sätt oerhört positivt. Det är härligt att se ett EU som enat och solidariskt ställer upp för ett krigsdrabbat Ukraina med flyktingmottagande och nu också med matproduktion. 

Det är också härligt med inställningen att jordbruksmarken och böndernas produktionsapparat ska användas. Tänk att det ska till ett krig för att begripa det. Det är självklart för oss i branschen men jord- till bordstrategin sa något helt annat.