facebooktwittermail d

Jordbävningen i Japan påverkar marknaden

Japan är världens största majsimportör och jordbävningen väntas göra att efterfrågan på majs minskar. Samtidigt förväntas priset på vete att sjunka, och rekommendationen är att sälja raps.

Vete


Jag tror att trenden har vänt nu och att priset på vete kommer att fortsätta att sjunka.

Tekniskt är priset nere på 200 euro per ton för novemberkontraktet på Matif. På den här nivån är det nog få som vill sälja, av dem som ännu inte hunnit med och det på köparsidan finns säkerligen de som tycker att de gör ett fynd.

Det är med andra ord möjligt att vi får se en kortsiktig uppgång nu, men det ska man betrakta som ett säljtillfälle. Att gå emot trenden (som jag nu tror är nedåtriktad), är att försöka hålla draken i svansen, man bör undvika det).

USDA-siffrorna gav talade sitt tydliga språk - trenden har vänt. Global produktion justerades upp med 2 mt, främst pga högre produktion i Australien och i Argentina. EU justerades ner 500 kt.

Efterfrågan sänktes. Detta är signifikant - detta visar att priset har börjat ransonera efterfrågan.

Höjningen av utgående lager var en klar signal till marknaden att sälja veteterminer och det var precis vad som hände.
När USDA tvingar sig till att göra en förändring i trenden för utgående lager, så brukar detta följas av mer av samma sak. Vänner, vi kan befinna oss i början av en ny trend!

Maltkorn


Maltkornspriset för leverans efter nästa skörd, i november föll i linje med spannmålen i övrigt. Priset är nu nere på 220 euro, där det borde komma in köpare. Något stort fall den kommande veckan är inte att vänta, men priset ligger högt, inte minst i jämförelse med kvarnvetet på Matif.

Maltkornspriserna framöver är konsekutivt högre (contango i terminsmarknaden), medan det för vete är lägre priser ju längre in i framtiden man har leverans och betalning.

Raps


Tekniskt har vi något av en head-and-shoulders-formation. Inom den tekniska analysen är sådana formationer viktiga, eftersom de uppträder när trenden vänder från positiv till negativ (och vice versa). Att vi kan se en sådan nu, skall tas på allvar och är en uppmaning från marknaden att sälja rapsterminer.
Vi har negativ vy och rekommenderar att man säljer raps.

Sojabönor


Sojabönorna såldes på i veckan, precis som andra grödor. Trots det klarade sig bönorna ganska bra - inte lika bra som majsen - men betydligt bättre än vetet.

Vädret var lite gynnsammare i Brasilien.
Sojabönorna i förhållande till majs är billiga och det blir därför antagligen mindre areal sådd med sojabönor i USA i vår.
Eftersom sentimentet är så negativt mot alla grödor just nu byter vi rekommendation till neutral.
USDA-rapporten för sojabönor innehöll inget anmärkningsvärt, då utgående lager var näst intill oförändrat.
Brasiliens skörd justerades upp med 1.5 mt, och Kinas med 800 kt.

Majs


Majspriset har klarat sig bra och det är för att efterfrågan är stark och lagren har bara varit lägre 3 gånger de senaste 30 åren.

Det diskuteras i USA om att ta bort eller sänka stödet för etanol som drivmedel.
Japan är världens största majsimportör och jordbävningen befaras minska efterfrågan.

Av spannmålen, soja och raps, är det majsen vi är mest positiva till, men med La Niña på väg att ta slut och allmänt plötsligt negativt sentiment för jordbruksprodukterna är det svårt att vara "bullish" på majs. Vi byter därför till neutral vy.

WASDE-rapporten innehöll följande: Utgående lager justerades upp, vilket i stort sett beror på att USDA väntar sig högre skörd i Brasilien på +2 mt. Mexikos produktion justerades ner -2 mt pga kylan som drabbat landet.

Förbrukningen väntas vara mindre. Detta är konstigt eftersom oljepriset är mycket högre än förra månaden och etanolefterfrågan borde justerats upp.

Gris


Jordbävningen i Japan fick marknaden att falla tillbaka, då efterfrågan på fläsk väntas påverkas negativt.

Priset på Eurex för tysk gris föll också tillbaka. De tyska priserna nu generellt sett över de amerikanska. Sammantaget har vi något av en säljrekommendation för europeiska grisar.

Gödsel


Prisnoteringen för urea och diammonium fosfat har fortsatt att gå åt olika håll. Urean fortsätter bli billigare, medan fosforn snarast har en stigande trend, även om priset var oförändrat även den senaste veckan. Torbjörn Iwarson