facebooktwittermail

Jordarna ska få samma skydd som vattnet

Begränsningar för byggen på jordbruksmark och tvingande mål för minskat näringsläckage bland EU-kommissionens planer.

EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevicius i EU-kommissionens presskonferenssal.
EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevicius vill se ett starkare skydd för EU:s jordar. FOTO: OLIVIER HOSLET/EPA/TT

Europas jordar är utsatta för en rad påfrestningar, från erosion och växande städer till övergödning och ökenspridning. Runt 70 procent av jordmånen är i ett allt sämre skick, enligt EU-kommissionen.