facebooktwittermail d

Debatt: ”SVT pekar ut mig som skogslobbyist – det är jag inte”

Att som i programserien ”Slaget om skogen” systematiskt dölja brandens betydelse framstår från min horisont närmast manipulativt. Och det är en känsla som stärks när jag av SVT framställs vara delaktig i en lobbykampanj, skriver Jonas Jacobsson.

Entrén till SVT
"Jag känner att min tilltro till public service har fått sig en rejäl törn", skriver Jonas Jacobsson. FOTO: PATRIK C ÖSTERBERG/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det stormar kring Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist. Han blev nyligen uppkallad till näringsministern för att kommentera olika medieuppgifter. Bland dessa medieuppgifter finns ett inslag i SVT:s Aktuellt om att Sundqvist personligen ska ha blivit kontaktad av skogsbranschens lobbyister med förslag om att göra utspel mot SVT:s serie ”Slaget om skogen”.

Den i inslaget utpekade ”lobbyisten” är jag, vilket jag kan konstatera efter att ha sett mitt mejl rulla förbi i sändningen. Och det är en beskrivning som jag inte alls känner igen mig i. Jag har inte ägnat mig yrkesmässigt åt politiskt påverkansarbete.

I stället har min bana varit den akademiska, som resulterade i en skoglig doktorsexamen och sedan förvaltning av skog och skogsinvesteringar. Först som anställd i Domänverket och AssiDomän och sedan som rådgivande konsult. Under den tiden var jag några år även chef åt en då ung Herman Sundqvist, men vi har inte haft någon särskild relation sedan jag slutade där 2002. Numera är jag dock pensionär med ett stort skogligt intresse, vilket jag får utlopp för som ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, och genom min mindre konsultverksamhet, där jag några timmar i veckan gör skogsanalyser åt bland annat skogsföretaget Greengold.

Orsaken till att jag skrev mejlet till Skogsstyrelsen var också av den akademiska arten. Jag ville påpeka att ett antal faktauppgifter som SVT:s serie ”Slaget om skogen” redovisade, och där Skogsstyrelsen angavs som källa, var fel. SVT har sedan rättat faktauppgifterna i enlighet med vad jag påpekade till Skogsstyrelsen. Till saken hör också att jag redan i september via mejl erbjöd Vetenskapsredaktionen hjälp att tolka de data om skogens ålder, som de senare presenterade på ett felaktigt sätt.

Mejlet som jag sände till Skogsstyrelsens generaldirektör är inte heller en så personlig historia som det framställs i SVT. Det är diariefört på Skogsstyrelsen och sändes till ett par andra på myndigheten utöver generaldirektören. Men när jag nu tittar närmare på bilden av mejlet som SVT låter rulla i bakgrunden när man pratar om mig som ”lobbyist”, saknas dock raden för vilka som kopierades på mejlet. I sändningen ser det ut som att det bara riktades till Herman Sundqvist personligen och inte till myndigheten Skogsstyrelsen.

Hade man bara velat skydda dessas namn borde man ha strukit över texten i stället. SVT:s Aktuellt har också kapat i mejltexten efter första stycket, vilket gör det hela ännu mer surrealistiskt.

Som privatperson – vars mejl nu i sönderhackad form närmast framställs ingå i en lobbykampanj av en av landets största nyhetsredaktioner – känner jag att min tilltro till public service har fått sig en rejäl törn. Att vinkla fakta för att få en bra berättelse framstår vara den återkommande strävan, både i framställandet av mig som lobbyist och i programserien ”Slaget om Skogen”.

Ett exempel på hård vinkling i serien är utelämnandet av skogsbrandens avgörande betydelse för hur våra skogar i norr fungerar rent biologiskt. Nu är i stället vinkeln att framställa trakthyggesbruket som något oekologiskt och främmande, och då passar det inte in att visa bilder på stora brandfält. I stället filmar man fuktiga trollskogar, som sällan brinner, och en tysk skogsförvaltare som får avfärda trakthyggen med att det blir mycket biomassa kvar efter en stormfällning. Det är dock skillnad på en bördig ädellövskog i norra Tyskland och våra magra brandpräglade marker i norr.

Som forskaren Lars Lundqvist nyligen så väl har beskrivit i DN bör vi vara tacksamma för de insikter vi har i dag rörande trädslagens och markförhållandenas betydelse för hur man bör sköta skogen. I senare tid har vi visserligen lärt oss att det finns mer än skogsbranden man bör utgå från när man utformar ett i vid mening hållbart skogsbruk. Men att som i programserien ”Slaget om skogen” systematiskt dölja brandens betydelse framstår från min horisont närmast manipulativt. Och det är en känsla som stärks när jag av SVT framställs vara delaktig i en lobbykampanj.

Jonas Jacobsson
Skog Dr.

Replik från SVT: ”Allmänintresse att visa hur skogsbranschen försöker påverka”

Slutreplik från Jonas Jacobsson: ”Vissa bilder av skogen är mer legitima än andra”