facebooktwittermail d

Här är nya JD-appen

Under torsdagsmorgonen visade John Deere upp en rad nyheter i inloggningsportalen Operations Center på Myjohndeere.com som är ett steg i riktningen mot ett mer datastyrt jordbruk.

John Deere växlar upp för att underlätta datainsmalingen i fält.
John Deere växlar upp för att underlätta datainsmalingen i fält. FOTO: DAVID LARSSON

Jordbruket blir allt mer datastyrt och i centrum för utvecklingen står bland annat företag som John Deere. Bolaget erbjuder bland annat lösningen Operation Center som är en del av inloggningsportalen Myjohndeere.com, som nu, enligt företaget, är på väg att bli ännu smartare och allt mer kompatibel.

Lösningen kan kortfattat beskrivas som en samlingsplats för all typ av lantbruksdata – som ren fältdata men också nulägesbeskrivningar över var maskinerna är placerade. Detta är i sin tur också ett upplägg som vi känner igen från flera av konkurrenterna. Men härifrån är det också möjligt att övervaka andra saker, som bränsleåtgång, maskindiagnostik och hur maskinerna används under säsongen. Men här finns också visst stöd för uppkoppling av andra fabrikat. En maskinstation, som deltog i John Deeres presskonferens, hade exempelvis kopplat upp sin självgående potatisupptagare från Gimme för att ladda upp relevant lantbruksdata.

Bara ett klick ska krävas

En av nyheterna är, enligt John Deere, att det nu bara ska krävas några enstaka klick på skärmen för att kartlägga allt som händer och sker på fältet. Dessa inställningar kan antingen göras i realtid, men självklart också i efterhand om man så vill.

Från hemmakontoret är det även möjligt att justera inmatningar som har blivit feldokumenterade, samt läsa in data i ISOXML-format som har överförts från äldre terminaler via USB-stickor, eller historisk data som har sparats på en hårddisk.

Men här ingår också stöd för 365FarmNet, som ATL berättade om för några dagar sedan, vilket i dagsläget ska öka överföringsstödet mellan Claas och John Deeres-maskiner och molnlösningar i båda riktningarna. Stöd för DataConnect finns också.

LÄS ÄVEN: Så ska alla maskiner prata med samma moln

Visades på Agritechnica

För att ytterligare underlätta överblicken av maskiner som helt saknar den här typen av stöd, kan föraren nu också manuellt slå på stöd för positionsangivelse i sin MyOperation-app på mobiltelefonen.

John Deeres lösning för att minska inställningstiderna i fält, som visades upp på senaste Agritechnica, väntas också bli tillgängligt inom kort. Funktionen innebär att saker som utsädeshastigheter, och mycket annat kan ställas in på förhand i en smarttelefon eller från hemmakontoret, så att det bara behövs ett aktiveringstryck när traktorn går in i fält. Efter att datan har importerats till traktorns display aktiveras alla inställningar för styrning och dokumentation automatiskt.

Via utblickar, under presskonferensen, till olika gårdar runt om i Europa nämnde John Deere-kunderna bland annat att lösningen frigjorde mycket kontorstid som de i stället kunde använda till annat. På så sätt kunde lösningen enligt dem, både effektivisera arbetet, och samtidigt ge dem mer tid över med familjen.

Men kunderna berättade också om hur lösningar som dessa ska göra det enklare att leva upp till olika myndighetskrav och miljöåtaganden, som exempelvis är kopplat till dokumentation av växtskyddsåtgärder, samt om hur de kan användas för djupare analyser under vintern när man har mer tid över till eftertanke.