facebooktwittermail d

Kraftigt uppsving i traktorförsäljningen

Den positiva utvecklingen fortsätter. Under inledningen av året har det registrerats in allt fler lantbrukstraktorer i Sverige och mars månad var inget undantag.

Med årets tredje månad inräknad så har det totalt registrerats in 55 fler traktorer jämfört med samma period förra året, enligt Stregis statistik.

Under januari registrerades det in åtta fler, februari 24 fler och under mars månad registrerades det in nästan lika många, totalt 23 fler traktorer, jämfört med samma månad året innan.

Tre märken ökar

I siffrorna ingår lantbrukstraktorer över tre ton, och vid en närmare anblick är det uteslutande tre märken som står för ökningen; John Deere, Massey Ferguson och Valtra. Övriga, förutom Branson, tappar eller står still och allra mest ökar den amerikanska maskinjätten John Deere som plussade på sina siffror med 27 objekt under mars månad jämfört med samma månad förra året.

Entreprenad ökar

Någon enkel förklaring bakom John Deeres positiva utveckling är svår att hitta, mer än att den troligtvis hänger samman med återförsäljarstrukturen och hur serviceorganisationen är uppbyggd, enligt Håkan Westesson, som är Sverigechef på John Deere.

Merparten av nyförsäljningen rullar i dag ut på lantbruken, även om det också går att se ett ökat intresse från både entreprenad- och offentlig sektor.

Här märks det också tydligt att allt fler har fått upp ögonen för att ersätta lastbilar med tyngre traktorer för olika typer av vägtransporter och entreprenadarbeten, och många gånger är det så kallade snabbgående traktorer, som får köras i 50 kilometer i timmen, som efterfrågas i det här segmentet, enligt Håkan Westesson.

ATL TV: Allt fler väljer bandtraktorer. I klippet här nedan testar ATL stordragaren 9520 RX med en effekt på 570 hästkrafter:

Mer effekt efterfrågas

Samtidigt visar ATL:s djupdykning i siffermaterialet från tidigare år en tydlig efterfrågan på traktorer med mer effekt, även om intervallerna som efterfrågas kan skilja sig åt mellan märkena. Det går exempelvis inte att säga att alla märken möter en ökad efterfrågan på traktorer i spannet 248-300 hästkrafter. I stället sker konsolideringen mot högre effektklasser mer eller mindre i intervaller – först minskar flera klasser, sedan kommer en liten ökning, sedan minskar flera klasser och så kommer en ökning.

Samma marknadsförskjutning syns även i tabellen här nedan med namnet "Vilka hästkrafter efterfrågas?"

Detta är, enligt Håkan Westesson, en naturlig utveckling som har pågått länge.

– Efterfrågan på mer effekt kommer nog aldrig sluta, men det finns naturligtvis ett tak som hänger samman med hur tunga traktorerna får vara. En annan tydlig trend är att allt fler väljer bandtraktorer med effekter på 700 hästkrafter, säger han.