facebooktwittermail d

”Förklaringen till låga priser håller inte”

Johan Karlzén, ordförande för Sveriges spannmålsodlareförening, ifrågasätter mellan tyska och svenska spannmålspriser.