facebooktwittermail

Jodå, visst är etanol miljövänligt

Det är roligt när det dyker upp någon som bryter en lans för det som alla andra dömer ut. Som när den "gröna och liberala" tankesmedjan Fores redovisade fördelarna med etanol i studien Ska jag tanka etanol?

För när det gäller energi så är etanolen tillsammans med vindkraft det som utsätts för skarpast kritik. Och så finns det ju något som alla anser vara bättre, nämligen biogas och el.

Foresstudien är skriven av Semida Silveira, professor i energi och klimatstudier vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Den slår fast att den som vill vara miljövänlig mycket väl kan tanka etanol:

"Produktion och användning av etanol inom transportsektorn ger en hög och kostnadseffektiv miljönytta för både den individuella konsumenten och för samhället som helhet."

Inte ens etanolkritikernas trumfkort, att arealer som kunde användas till mat åt fattiga människor producerar bränsle för den rika världen, klarar sig. Tvärtom medför etanolen enligt studien positiva samhällseffekter i fattiga länder, och ökande produktion av såväl energi- som livsmedelsråvaror.

Betyder då detta att svenska bönder ska tillverka etanol? Ja, det är en annan fråga. Agroetanol i Norrköping tror dock på framtiden trots höga spannmålspriser och tänker köra med full kapacitet i år. Grund för optimismen är förväntat högre etanolpris. Det inte längre är självklart att importera etanol från andra sidan Atlanten, för det är många som vill köpa.

Men gas och el, då? Jo, det är jättebra alternativ. Problemet är att bilarna fortfarande är dyra och att gasproduktion och infrastruktur inte är utbyggd. Sådant tar tid och kostar. Det sker inte utan stöd, vilket de som kritiserar etanolen för att vara stödberoende kan ha i minnet.

Dessutom är inte heller gas och el felfria. Att ladda elbilar med fossil el är inte bra. El är heller inget bra alternativ för tunga fordon. Biogasen blandas inte sällan med fossilgas, och eftersom aktionsradien med gas är begränsad lär gasbilar rulla många mil med bensinpumpen inkopplad.

I väntan på bättre gas- och elbilar samt utbyggd produktion och distribution får vi hålla till godo med bland annat etanolen. Och det kan vi alltså göra med gott samvete. Lars Vernersson