Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Jobb-karriär 14 september 2019

  Utmaning att minska företagets sårbarhet

  Går det att bygga företag med utgångspunkt i trenden resiliens? Svar: Ja, och speciellt gäller det landsbygdsverksamheter.

  Men att skapa lönsam tillväxt i ett resilient företag är en tuff utmaning.

   My Sellberg, doktorand på Stockholm Resilience Center vid Stockholm universitet.
  Bild 1/2 My Sellberg, doktorand på Stockholm Resilience Center vid Stockholm universitet. FOTO: Stockholm Resilience Center
  Bild 2/2

  Det är inte helt enkelt att begripa vad resiliens, som handlar om långsiktig förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas, egentligen innebär.

  My Sellberg, forskare vid Stockholm Resilience Center, fördjupar:

  – Resiliens i samhället går ut på att minska den sårbarhet som följer av bland annat stora klimatförändringar, social orolighet och ekonomiska kriser, säger hon.

  I samhällsdebatten är det främst aktörer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som gör resiliensanalyser, och enskilda kommuner som söker vägar till en lokal livsmedelsförsörjning som står emot klimatförändringar, som hörts.

  Bredda sitt erbjudande

  Nu, ungefär tio år efter att resiliens blev ett trendbegrepp på miljökonferenser och bland forskare, är det dags för näringslivet att haka på.

  – För landsbygdsföretag kan det handla om att odla flera olika grödor, att bredda sitt erbjudande till flera marknader eller att minska risken för skogsbränder, säger My Sellberg.

  Lönsamhet – stor utmaning

  Den största utmaningen är att kombinera resiliens med lönsamhet. Ett exempel kan hämtas från svensk skogsnäring i ljuset av hur hårt den drabbats av bränder.

  My Sellberg tycker att bästa sättet att minska sårbarheten och främja resiliens vore att öka inslaget av blandskog som innebär mindre brandrisk än barrskog, en förebyggande åtgärd som också lyfts fram av vissa forskare. Men den har avfärdats av branschfolk just för att det är för kostsamt.  

  Relaterade artiklar

  Till toppen