Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Jobb-karriär 5 januari

  Ung proteinforskare prisas av Lantmännen

  Sanna Krüger Persson på SLU får pris av Lantmännen för en uppsats om hur svenskodlad trindsäd påverkar klimat och miljö.

  FOTO: Lantmännen

  De studerade trindsädesslagen är åkerbönor, gula ärtor, gråärtor, trädgårdsbönor, linser och lupin. Åkerbönor bidrog med mest kolinlagring men resultaten påvisar att trindsäd både kan öka och minska kolhalten i marken, beroende på vilken sort som odlas, skriver Lantmännen.

  Resultatet påvisar även att det är lantbruksmaskinernas drivmedel som utgör störst miljöpåverkan i odlingsledet. Det beror bland annat på att trindsäd generellt kräver förhållandevis liten användning av gödsel och växtskydd jämfört med andra grödor.

  ”Hög metodmässig kvalitet”

  Studien är gjord med en så kallad livscykelanalys, där man studerar en produkt eller process från ”jord till bord”, i det här fallet från produktionen av olika insatsvaror till färdig livsmedelsprodukt. Arbetet har genomförts med hög metodmässig kvalitet, skriver Lantmännen i sin motivering.

  Sanna Krüger Persson läser på agronomprogrammet mark/växt vid SLU och uppsatsen är en del av Formas-projektet ”New Legume Food” som koordineras från universitetet. Projektets syfte är att utveckla klimatsmarta och proteinrika livsmedel från inhemskt odlade baljväxter.

  Relaterade artiklar

  Till toppen