Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Jobb-karriär 12 oktober 2017

  Storsatsning på gröna jobb

  Stora satsningar har aviserats för att främja jobb i gröna näringar. Bland annat får skogsstyrelsen 360 miljoner, 120 miljoner om året under tre år tid.

  FOTO: Mostphotos

  Pengarna ska göra det möjligt för Skogsstyrelsen att skapa vägar till jobb inom gröna näringar, bland annat som arbetsmarknadsåtgärd för att koppla samman arbetssökande med branscher som har svårt att hitta arbetskraft. ”Det kan till exempel handla om upprustning av vandringsleder, skötsel av naturreservat och slyröjning vid vägar och järnvägar” skriver man.

  – Det är väldigt roligt att regeringen tycker vi kan bidra. Det visar att man har förtroende för Skogsstyrelsens sätt att arbeta med de här frågorna. Vi har en lång tradition av att kombinera arbetsmarknadsåtgärder med angelägna insatser i de gröna näringarna som annars inte skulle bli utförda, sa Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

  Flera samverkar

  Genom att skogsstyrelsen redan har kontor på så många platser i Sverige, finns goda möjligheter att få ut satsningen brett i hela landet.

  – Först och främst är det bra för alla som vi kan hjälpa att få fotfäste på arbetsmarknaden men med en treårig satsning får vi också kontinuitet och kan maximera nyttan genom att kunna samverka med andra, både potentiella arbetsgivare och de som har behov av att få arbetsuppgifter utförda, säger Fredrik Gunnarsson, samordnare på Skogsstyrelsen.

  Skogsentreprenörerna är dock oroade över den brist på kunskap om skogliga jobb som de tycker visar sig i presentationen av anslagen. De bjuder därför in Bucht till studiebesök, för att visa vilket komplext arbete till exempel gallring är.

  ”Dagens skogsmaskinförare har en väldigt hög kompetens, inte bara i att framföra maskinen, utan även inom naturvård, mark & vatten och miljö. En skogsmaskinförare som utför gallring måste ta många och snabba beslut för att åtgärden ska få bästa resultat, rätt träd ska lämnas för att få bästa produktionseffekt och för att lämna god miljöhänsyn”, skriver Skogsentreprenörerna i ett öppet brev till Regeringen.

  I satsningen deltar även Transportstyrelsen, SGU och Naturvårdsverket. Satsningen beräknas sammantaget ge minst 3 000 nya jobb i gröna näringar.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen