Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Jobb-karriär 29 januari

  Snabbspår för nyanlända agronomer startas

  Det är stor brist på utbildade agronomer och hortonomer. Därför startar SLU en distansutbildning för nyanlända med akademisk utbildning inom området. Söktrycket är högt till de 25 platserna.

   Margareta Stigson är ansvarig för uppdragsutbildningar på SLU.
  Margareta Stigson är ansvarig för uppdragsutbildningar på SLU. FOTO: SLU

  Tillsammans genomför arbetsförmedlingen och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, en satsning för att få in nyanlända agronomer och hortonomer med dokumenterad högskoleutbildning i branschen. Bristen på kompentent arbetskraft är stor och utbildningen startar på initiativ från näringen.

  – De som går utbildningen har redan den kunskap som krävs. Det som behövs kompletteras är bland annat språket och kännedom om svenska förhållanden. Det kommer vi att trycka på, eftersom det är nödvändigt för att bli anställningsbar, säger Margareta Stigson, ansvarig för uppdragsutbildningar på SLU.

  Utbildningen inleds med programmet ”korta vägen”, en utbildning i yrkesförberedande svenska på åtta veckor. Syftet är att deltagarna ska tillgodogöra sig det fackspråk och de speciella uttryck som används i branschen och som kanske inte är självklart i den vanliga språkutbildningen.

  Fyra månader praktik ingår

  Sedan följer två veckor på plats på SLU i Skara, för att förbereda den tio veckor långa teoridelen på distans. Därefter löper fyra månader praktik.

  – Arbetsförmedlingen ansvarar för praktiken. Vi är med och jobbar med överföringen, matchningen av deltagare och arbetsgivare, och har med tänket på framtida arbetsgivare under hela resan, säger Margareta Stigson.

  Hittills har 150 ansökningar kommit in till arbetsförmedlingen, som gör en första kontroll av de sökandes akademiska meriter. Kravet är minst tre års studier och examina valideras.

  De sökande måste också vara inskrivna på arbetsförmedlingen, som finansierar utbildningen.

  – Kursen är dimensionerad till 25 personer. I dagsläget ser det inte ut att bli något problem att fylla platserna. Och det finns redan efterfrågan på deras kompetens både inom trädgårds- och markväxtområdet, säger Margareta Stigson.

  Relaterade artiklar

  Till toppen