Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Jobb-karriär 28 mars

  Så ska lantbrukare hitta rätt personal

  Många bönder har svårt att hitta rätt personal. Projektet ”Mer mat – fler jobb” vill ändra på det. Den treåriga satsningen ska hjälpa bland annat jordbruket med nyrekrytering.

   LRF bedömer att det på fem års sikt behövs cirka 59 000 nya medarbetare i svensk matproduktion om produktionen ska öka i linje med regeringens livsmedelsstrategi.
  LRF bedömer att det på fem års sikt behövs cirka 59 000 nya medarbetare i svensk matproduktion om produktionen ska öka i linje med regeringens livsmedelsstrategi. FOTO: Mostphotos

  Fyra av fem jordbruks- och livsmedelsföretag har svårt att hitta rätt arbetskraft. Och nästan hälften avstår från att rekrytera av det skälet.

  Det visar rapporten ”Arbetskrafts- och kompetensstudie inom livsmedelssektorn 2018” av LRF och Livsmedelsföretagen. Kartläggningen ligger till grund för projektet ”Mer mat – fler jobb”. Bakom satsningen står Livsmedelsföretagen, Krinova, Gröna jobb samt LRF och Arbetsförmedlingen.

  LRF bedömer att det på fem års sikt behövs cirka 59 000 nya medarbetare i svensk matproduktion om den ska öka i linje med regeringens livsmedelsstrategi som syftar till att stärka svensk matproduktion i konkurrensen med importerad mat.

  Samtidigt blir arbetsuppgifterna på området allt mer avancerade och kräver nya färdigheter på inte minst det digitala området, skriver Livsmedelsföretagens VD Björn Hellman i ett mejl till ATL.

   Björn Hellman är VD för Livsmedelsföretagen som menar att jobben inom matproduktionen blir allt mer avancerade och digitala färdigheter blir allt viktigare.
  Björn Hellman är VD för Livsmedelsföretagen som menar att jobben inom matproduktionen blir allt mer avancerade och digitala färdigheter blir allt viktigare. FOTO: Livsmedelsföretagen

  ”Vet vad som efterfrågas”

  ”Mer mat – fler jobb” ska därför bland annat hjälpa bönder att hitta lämplig personal via en matchningsmodell. Modellen har tagits fram av Arbetsförmedlingen, LRF och Livsmedelsföretagen, samt branschspecifika organisationer såsom Grisföretagarna och LRF Trädgård.

  – Det gör att vi vet vad som efterfrågas och hur det ska gå till när vi vaskar fram ny arbetskraft till exempelvis ett grisföretag. Projektet inkluderar även möjlighet till korta utbildningsinsatser för nya medarbetare innan eller under anställning på till exempel en gård, säger Anders Johannesson projektledare på LRF.

  Det har sjösatts många arbetsmarknadsprojekt genom åren med varierat resultat. Hur ska ni lyckas?

  – Genom ett tätt samarbete med de olika delbranscherna som vet vad som behöver göras, men vi kommer även att jobba på gårdsnivå med genomlysningar av totalt 1 000 jordbruksföretag.

   Anders Johannesson är projektchef för ”Mer mat – fler jobb” som bland annat drivs av LRF och Arbetsförmedlingen.
  Anders Johannesson är projektchef för ”Mer mat – fler jobb” som bland annat drivs av LRF och Arbetsförmedlingen. FOTO: Sören Andersson

  Liknande projekt har lagts ner

  Men det blir en utmaning. Lantbruks- och livsmedelsutbildningar saknar ofta spets i dag, menar han. Klaes Hallberg, som leder projektet inom Arbetsförmedlingen, tillägger att många sådana utbildningar också har lagts ned senaste åren, efter svalt intresse. En förklaring är att de sällan gett högskole- och universitetsbehörighet.

  Allt färre växer dessutom upp på gård och kunskapen om utbildningar och karriärmöjligheter inom matproduktionen är generellt låg i dag, enligt Klaes Hallberg.

  – Även om man har rätt utbildning är det få som vet vad det faktiskt innebär att jobba på till exempel en grisgård. Förr var det främst gårdsbarn som gick de här utbildningarna, men inte längre, säger han.

  Arbetsförmedlingen vill göra matproduktionen attraktivare och visa att det finns många stimulerande karriärvägar med titlar som agronom och hortonom.

  Många nya gröna jobb

  Det finns 117 000 heltidssysselsatta inom svensk matproduktion. Deras löner ger skatteintäkter på 9 miljarder kronor. Jordbrukssektorn omsätter årligen totalt 65 miljarder kronor – och livsmedelsindustrin 177 miljarder kronor.

  Inom ett år väntas det skapas totalt 40 000 nya jobb inom dessa sektorer och 59 000 på fem års sikt. Samtidigt avstår i dag nästan hälften av företagen att rekrytera för att de har svårt att hitta rätt kompetens.

  Källa: Rapporten ”Arbetskrafts- och kompetensbehov i livsmedelssektorn 2018” av Livsmedelsföretagen, LRF och Arbetsförmedlingen

  Projektet Mer mat – fler jobb”

  • Projektet har en budget på totalt 180 miljoner kronor. LRF står för cirka 120 miljoner kronor, varav 75 procent utgörs av bidrag från Europeiska socialfonden. De resterande 60 miljoner kronorna står Arbetsförmedlingen för och hälften är bidrag från socialfonden.

  • Pengarna ska dels användas till att erbjuda 1000 jordbruksföretag företagsanalys, för att exempelvis hitta nya vägar till ökad produktion, lönsamhet samt behov av utbildning och ny arbetskraft.

  • Totalt 2 000 personer – företagare och anställda – kommer även att kunna få kompetensutveckling för att stärka företagets utveckling och konkurrenskraft.

  • 300 företagare erbjuds ledarskapsutbildning och 100 företag inom livsmedelsindustrin har möjlighet till validering eller kartläggning av medarbetares kunskaper. Utvärderingarna genomförs i enlighet med Svensk industrivaliderings framtagna modeller, för att identifiera eventuella fortbildningsbehov.

  Källa: LRF, Arbetsförmedlingen och Livsmedelsföretagen

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen