Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Jobb-karriär 18 december 2018

  Nya regler slår mot mindre arbetsgivare

  Efter nyår ska alla svenska arbetsgivare lämna individbaserad arbetsgivardeklaration varje månad. Även de nya reglerna för karens innebär merjobb för många i gröna näringar.

  FOTO: Mostphotos

  – För småföretagarna blir det en ökad administrativ börda, säger Örjan Lenárd, Gröna Arbetsgivare.

  Från och med första januari, blir det obligatoriskt att redovisa all utbetald ersättning och avdragen skatt, per anställd och månad till Skatteverket. Systemet infördes först endast för arbetsgivare med över 15 anställda, inom verksamhet med krav på personalliggare, men gäller nu alla.

  – För större företag gör det mindre skillnad, man har nästan alltid IT-stöd för sin personal- och löneadministration, som kommer att kunna hantera även de nya reglerna.

  – Mindre företag utan IT-stöd, får däremot en kraftigt ökad administrativ börda. Många gör sådant arbete på kvällar och nätter, eller har en familjemedlem som sköter det vid sidan om annat jobb. Det händer fortfarande att jag ser handskrivna lönebesked.

   Den nya individbaserade månadsrapporteringen ersätter den tidigare årliga kontrolluppgiften.
  Den nya individbaserade månadsrapporteringen ersätter den tidigare årliga kontrolluppgiften. FOTO: Skatteverket

  Mer jobb i högsäsong

  Företagare med säsongsverksamhet och stor andel säsongsanställda kommer att få det särskilt tufft.

  – Till exempel bärodlarna, som under en enormt intensiv period har en stor arbetsstyrka och ett kraftigt ökat personalansvar. I stället för att som innan, rapportera efter säsongen när det är lugnare, måste man nu lägga tid på det mitt i högsäsong.

  Enda undantaget är om du inte betalat ut någon ersättning eller gjort skatteavdrag.

  Inom säsongsverksamheten finns även mycket utländsk arbetskraft, som redan leder till stora administrativa utmaningar.

  – Nu sitter många och ansöker till migrationsverket för att förhoppningsvis kunna få klartecken i tid att anställa personal till sommaren. Om du behöver anställa 100 personer, ska du skriva under och lämna in 100 blanketter.

  – Jag tänker att det var länge sedan vi hade en regelförenklingsutredning nu, säger Örjan Lenárd.

  Den nya individuella månadsapporteringen ligger till grund för skatteverkets kontrollsiffror och ersätter den tidigare årliga rapporteringen.

   I månadsdeklarationen ska det finnas uppgifter om varje avlönad medarbetare, vad de fått i ersättning och vad man dragit av i skatt.
  I månadsdeklarationen ska det finnas uppgifter om varje avlönad medarbetare, vad de fått i ersättning och vad man dragit av i skatt.

  Nytt karensavdrag

  Efter årsskiftet börjar också de nya karensreglerna gälla, där man i stället för karensdag, ska göra ett karensavdrag. Även den ändringen kan öka det administrativa arbetet för mindre arbetsgivare utan IT-stöd.

  – För verksamheter med fasta arbetstider, till exempel åtta till fem varje dag, blir skillnaden att man ska dra fullt karensavdrag även om medarbetaren gick hem en timme före arbetsdagens slut. Karensen fortsätter då in på nästa dag.

  Har man däremot verksamhet med oregelbunden arbetstid, blir det mer administrativt arbete.

  Karensen ska räknas ut som ett snittavdrag för den arbetsvecka som sjukfrånvaron gäller. Den aktuella veckans arbetstid delat på antalet arbetsdagar.

  – Till exempel i lantbruk är det ju vanligt att man arbetar olika tider både beroende på säsong och på andra faktorer. Det blir en del att fundera över, som jag inte tror att lagstiftarna tänkte på.

  Nya arbetsgivardeklarationen

  Regeln med månatlig individbaserad arbetsgivardeklaration börjar gälla för alla arbetsgivare från första januari med rapportering i februari.

  I månadsdeklarationen ska det finnas uppgifter om varje avlönad medarbetare, vad de fått i ersättning och vad man dragit av i skatt.

  Endast den som inte betalt ut någon ersättning, eller dragit skatt under perioden, är undantagen kravet.

  Pensionsutbetalningar ska alltid redovisas av den som står för den slutliga kostnaden. Det gäller oavsett om man sköter utbetalningarna själv, eller har extern pensionslösning (försäkringsbolag eller administrationsföretag).

  Undantag gäller endast vid konkurs om länsstyrelsen gått in och betalat ut ersättning enligt pensionsgarantilagen. Då är det länsstyrelsen som ska deklarera utbetalningen.

  Redovisningsperioder och deklarationsdatum är samma som tidigare.

  Varje månad blir ett avslut i sig, och det blir därför ännu viktigare att varje redovisningsperiod är rätt från början.

  Nya karensregler

  Karensdag byts mot karensavdrag för att slå mer rättvist.

  Avdraget ska vara lika stort oberoende av insjuknandedag och vilken tid på dagen sjukfrånvaron börjar.

  Avdraget beräknas som ett dagssnitt, 20 procent av en genomsnittlig vecko-sjuklön för den aktuella sjukperioden.

  Om en medarbetare blir sjuk igen inom fem kalenderdagar, räknas dagar med sjuklön i de olika perioderna samman.

  Karensavdrag görs då en gång för hela den sammanlagda perioden.

  Beräkningen av avdraget kan påverkas i kollektivavtal.

  Bestämmelserna om karensavdrag införs i lagen (1991:1047) om sjuklön och i socialförsäkringsbalken (2010:110).

  Relaterade artiklar

  Till toppen