Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Jobb-karriär 27 november 2017

  Ny rapport - här finns framtidens jobb

  I Sacos årliga rapport "Framtidsutsikter", presenteras förbundens prognoser om arbetsmarknaden i dag, och om fem år. Många yrken är i balans, men man väntar fortsatt brist djursjukskötare.

   De som utbildar sig till skogsmästare och jägmästare kan enligt rapporten se fram emot en bra arbetsmarknad med mycket låg arbetslöshet.
  De som utbildar sig till skogsmästare och jägmästare kan enligt rapporten se fram emot en bra arbetsmarknad med mycket låg arbetslöshet. FOTO: Mostphotos

  Hur ska man tänka när man väljer högskoleutbildning och inom vilka yrken finns det goda utsikter för jobb efter examen?

  Enligt prognoserna beräknas flera av de gröna jobben vara i balans om fem år, men det finns fortfarande goda chanser till arbete efter examen.

  När det gäller jägmästare, skogsvetare och skogsmästare visar rapporten på fortsatt balans när det gäller efterfrågan och antalet examinerade. Det beräknas dock bli stor efterfrågan på erfarna inom yrkena på sikt, på grund av pensionsavgångar. Arbetslösheten i dessa yrken är mycket låg, runt 2 procent, och beräknas fortsatt låg.

  Olika utsikter för agronomer

  Agronom är också ett yrke som enligt rapporten är i balans om man räknar alla sorters agronomer, men som ATL tidigare skrivit, finns brist på mark- och växtagronomer och stor konkurrens om jobben för husdjursagronomer.

  När det gäller hortonom och landskapsarkitekter, räknar man med stora pensionsavgångar som gör att det finns goda utsikter för jobb för de som examineras om fem år. Man spår dock att branschen kommer att ställa nya krav på kompetens inom planering, uppföljning, kvalitet och kostnadseffektivitet.

   Det är, och kommer troligen fortsatt vara, ont om djursjukskötare.
  Det är, och kommer troligen fortsatt vara, ont om djursjukskötare. FOTO: Mostphotos

  Ont om djursjukskötare

  Djursjukskötare beräknas fortfarande vara ett bristyrke om fem år enligt rapporten. Idag finns 1700 legitimerade djursjukskötare.

  Det är liten konkurrens om jobben både för nyexaminerade och yrkeserfarna djursjukskötare. Antalet utbildningsplatser är få samtidigt som djursjukvårdsbranschen är under tillväxt. Som ATL tidigare skrivit om, förbereds en kortare vidareutbildning för djurvårdare med arbetslivserfarenhet för att de ska kunna fungera som djursjukskötare och minska bristen. Vill man läsa mer, kan man göra det på Saco:s hemsida.

  Prognos enligt SACO:s rapport

  Jägmästare, skogsvetare & skogsmästare

  Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: balans

  Prognos för nyexaminerade till år 2022: balans

  Arbetsmarknaden för erfarna idag: balans

  Prognos för erfarna till år 2022: liten konkurrens

  Hortonom, landskapsingengör och trädgårdsingengör

  Arbetsmarknaden för nyexaminerade i dag: balans

  Prognos för nyexaminerade till år 2022: balans

  Arbetsmarknaden för erfarna idag: balans

  Prognos för erfarna till år 2022: balans

  Djursjukskötare:

  Arbetsmarknaden för nyexaminerade i dag: liten konkurrens

  Prognos för nyexaminerade till år 2022: liten konkurrens

  Arbetsmarknaden för erfarna idag: liten konkurrens

  Prognos för erfarna till år 2022: liten konkurrens

  Relaterade artiklar

  Till toppen