Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Jobb-karriär 21 november 2017

  Mycket att tänka på när företaget ska skiftas

  Många svenska lantbruk står inför ett generationsskifte de kommande åren. Hur ska man gå tillväga när man börjar fundera på att lämna över?

   Har man flera barn gäller det att alla är med och nöjda med skiftet. Det handlar ofta om så stora värden att det kan vara svårt att vara helt rättvis ekonomiskt.
  Har man flera barn gäller det att alla är med och nöjda med skiftet. Det handlar ofta om så stora värden att det kan vara svårt att vara helt rättvis ekonomiskt. FOTO: Mostphotos

  Det är inte helt enkelt med allt som ska ordnas, så att alla blir nöjda. Inte minst finansiellt är det en komplicerad fråga.

  – Det här är komplexa frågor, inte bara juridiskt, ekonomiskt och skattemässigt, utan lika mycket känslomässigt. Det är en viktig fråga för hela familjen. När det handlar om en gård har man ofta bott, eller bor där, och det handlar om en stor del av ens liv, säger Rickard Josefsson, chefsjurist på LRF Konsult.

  De flesta hoppas nog kunna överlåta lantbruket till barnen, men många har flera barn, en del har inga alls och sedan är det ju inte alls säkert att barnen vill ta över föräldraföretaget.

  – Det finns mycket att tänka på inför ett generationsskifte och det är viktigt att man planerar sitt ägarskifte utifrån vad som är lämpligt för både familjen och företaget, säger han.

  Finns träffar

  Man kan ta hjälp av en jurist och sin bank, men det finns också träffar som just tar upp skifte av lantbruk.

  LRF Konsult är en av de aktörer som samlar till seminarier runt om i landet.

  – Vi har hållit den här typen av seminarier i tio år nu och i år har vi fler än någonsin, säger Rickard Josefsson.

  Det finns många perspektiv på ett generationsskifte och både den som överlåter, den som tar över och eventuella syskon som inte tar över, kan behöva hjälp och stöd vid överlåtelsen.

  – Man behöver tid, både för att hinna med allt som ska planeras och göras, men även för att alla ska hinna vänja sig vid förändringen och för att det ska bli rätt, säger han.

   Rickard Josefsson LRF Konsult
  Rickard Josefsson LRF Konsult FOTO: LRF Konsult

  Stora värden

  Det här är något som de flesta bara gör en gång i livet, och man måste se till så att alla inblandade är med på tåget för att inte sedan stå med en familjefejd.

  – Det här gäller ofta så stora värden att man inte alltid kan vara helt rättvis. Det är mycket mer komplext än en vanlig företagsöverlåtelse och det måste fungera så att alla blir någon så när nöjda.

  Många går på seminarierna flera gånger och det är en stor fördel att börja fundera och planera i god tid innan man står inför skarpt läge.

  – Alla är välkomna, våra seminarier är till för alla som är inblandade i, eller står inför ett skifte. Man kan vara med fast man inte ska skifta gården så snart, det är bra att vara ute i god tid och läsa på, så kan man börja planera, säger Rickard Josefsson.

  Generella råd vid ett generationsskifte

  Ett generationsskifte måste få ta tid! Det är många komplexa och svåra frågor som skall diskuteras och lösas i samband med ett generationsskifte. Det är även en hel del kalkyler och dylikt som ska hinnas med. Ett lyckat generationsskifte planeras därför ofta flera år i förväg så att alla praktiska frågor, som till exempel boende och eventuella utbildningar, hinner lösas.

  Låt alla vara med. Det är många personer som berörs av ett generationsskifte. I första hand överlåtaren och övertagaren, men även eventuella syskon till övertagaren och parternas familjer. Vem ska ta över och till vilket pris? Även om besluten i slutändan är överlåtarens så vinner man på att låta alla vara med och säga sitt på ett tidigt stadium. Många framtida konflikter undviks genom en öppen process där alla får samma information samtidigt.

  Ta hjälp utifrån. Oftast behöver man hjälp av någon utomstående. Det kan till exempel handla om värderingar eller ekonomiska kalkyler. Någon som ser allt med andra ögon och inte har några förutfattade meningar kan också komma med nya och oväntade lösningar i fastlåsta situationer. Att få redogöra för sina tankar och önskemål för någon utomstående kan också göra att parterna själva kommer fram till hur de vill att generationsskiftet ska genomföras.

  Undvik samägande av fastigheten. Det har varit en vanlig lösning att i ”ett första steg” överlåta fastigheten till alla barn gemensamt. Det har gått snabbt och smärtfritt och är garanterat rättvist. Men samägan har en tendens att permanentas och leder ofta till konflikter längre fram. De olika barnen har kanske olika intresse, olika behov av pengar och olika möjligheter till arbete på fastigheten. Så även om det på kort sikt tar kraft och kostar pengar (syskonkompensation) så är det i de flesta fall bättre att fatta beslutet vem som ska ta över fastigheten och att låta honom eller henne göra det ensam.

  Ställ inte för många villkor. Om man överlåter sin fastighet som gåva finns det möjlighet att ställa villkor. Det kan vara att fastigheten ska vara övertagarens enskilda egendom eller att föräldrarna ska bo kvar i huset. Det finns en mängd olika villkor men grundregeln är att undvika dem så mycket som möjligt eller i alla fall att tidsbegränsa dem. Lite tillspetsat kan man säga att om man vill fortsätta styra över fastigheten ska man behålla den, har man beslutat sig för att överlåta måste man acceptera att det är övertagaren som bestämmer.

  Spara skattefrågorna till sist. Det är vanligt att man börjar med funderingar på skattefrågor och överlåtelseformer men det kan man lugnt vänta med. Har man bara sin målbild klar så kan skattefrågorna alltid lösas.

  Köp eller gåva – det är frågan! Lite förenklat kan man säga att gåvan är billig på kort sikt men kostar längre fram och med köpet är det omvänt. Efter att gåvoskatten försvann kostar en överlåtelse som gåva inget i skatt medan ett köp utlöser kapitalvinstskatt.

  Vid en gåva övertar den nye ägaren överlåtarens skattemässiga värden medan ett köp ger övertagaren egna ingångsvärden. Detta medför att ett köp ger den nye ägaren möjlighet till skogsavdrag och bättre möjlighet till räntefördelning. Den dagen fastigheten ska överlåtas på nytt blir också kapitalvinsten lägre. En gåva ger möjlighet till att överlåta sparad räntefördelning och skogskonton, vilket inte är möjligt vid ett köp. Vid en gåvoöverlåtelse har överlåtaren också möjlighet att ställa villkor. I en del fall genomför man generationsskiftet som en kombination av köp och gåva för att vinna fördelar ur båda överlåtelseformerna!

  Fakta antal överlåtelser

  Antalet överlåtelser av lantbruksfastigheter var som flest inför 1990 års skattereform – då över 25 000 överlåtelser skedde.

  Även 2000 års förändring av kapitalvinstreglerna ledde till en stor ökning av antalet överlåtelser med runt 20 000 fastigheter.

  Åren innan låg siffran på mellan 5-15 000 överlåtelser.

  Efter det att arvs-och gåvoskatten togs bort 2005 har överlåtelseantalet legat på en ganska jämn nivå med ca 10 000 överlåtelser per år. Av dessa bedöms cirka 70 % vara överlåtelser genom gåva eller köp till underpris.

  Källa: LRF Konsult

  Relaterade artiklar

  Till toppen