Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Jobb-karriär 30 maj 2019

  Lämnar posten som VD för Skabernäs

  Mathias Knudsen har genomfört flera förändringar under sin korta VD-tid på Skabernäs. Nu blir han inspektor hos sin tidigare arbetsgivare, Krenkerup Gods.

   Mathias Knudsen återinförde odling av sockerbetor på Skabernäs 2018, en gröda som inte odlats här på många år.
  Mathias Knudsen återinförde odling av sockerbetor på Skabernäs 2018, en gröda som inte odlats här på många år. FOTO: RICKARD NILSSON

  I oktober 2017 tillträdde Mathias Knudsen som VD på Skabernäs i södra Skåne, en av Sveriges största växtodlingsenheter. Totalt brukas 2850 hektar i bolaget. Han kom då från tjänsten som driftsledare på Krenkerup Gods i Danmark. När han erbjöds att komma tillbaka som inspektor på det danska godset gick det inte att motstå.

  – Det är en chans som bara kommer en gång i livet. Men det är väldigt svårt beslut, eftersom jag har varit på Skabernäs en mycket kortare tid än vad jag planerat, säger han.

  Nytt driftscentrum

  Under sin tid som VD på Skabernäs har han lagt om växtföljderna och bland annat återinfört odling av sockerbetor. Han har också genomfört förändringar i driften för att effektivisera och förbättra logistiken. Det har inneburit att bolaget gått från två driftsledare till en och att ett driftscentrum på Börringe, mitt emellan enheterna, skapats.

  – Vi har fått ett väldigt bra team på plats och jag skulle gärna ha velat följa resultatet av de förändringar som vi gjort, säger han.

  Läs mer: Intervju med Mathias Knudsen från tidningen Lantmannen

  Skabernäs startades 2006 av Skabersjö och Näsbyholm gods med syfte att skapa stordriftsfördelar inom jordbruksdriften. Börringe Kloster blev partner 2011 och år 2015 anslöt även Havgård som partner. Skabernäs är ett handelsbolag som sköter växtodlingen på arealen som ingår.

  ”Enastående växtodlare sökes”

  – Vi har haft all anledning att vara nöjda med Mathias arbete och de förändringar han vidtagit, säger Fredrik Janson, ordförande för Skabernäs HB.

  Nu inleds arbetet att rekrytera en ny VD. Styrelsen söker efter en ”affärsmässig, enastående växtodlare och duktig teambuilder”.

  – Det är en lagledare vi ska ha tag på och samtidigt någon som förstår affären, säger han.

  Komplexiteten i verksamheten med fyra gårdar och betydande variationer i jordarter och klimat ställer höga krav på den som tillsätts, tillägger han.

  ATL TV: Trippel i värstingtröska på Skabernäs

  Relaterade artiklar

  Till toppen