Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Jobb-karriär 28 augusti 2018

  Fler unga siktar på grön karriär

  Ett stort antal av naturbruksgymnasierna ser en ökning i antalet sökande. Det ger hopp till gröna branscher som törstar efter arbetskraft.

  – De flesta har jobb när de går ut, säger Elisabeth Bringer Hallberg, rektor på Vreta utbildningscenter.

   Antalet sökande till naturbruksprogrammet har ökat med 11 procent på två år. Elever på Vreta naturbruksgymnasium 2016.
  Antalet sökande till naturbruksprogrammet har ökat med 11 procent på två år. Elever på Vreta naturbruksgymnasium 2016. FOTO: Ann Lindén

  Nu har de flesta av årets nya gymnasieelever landat på skolorna och påbörjat resan mot studenten. Så även de gröna näringarnas framtid, naturbrukseleverna.

  Det ser ljust ut för naturbruksgymnaiserna, många ungdomar söker och redan före studenten kan de välja och vraka bland arbetsgivarna.

  – Våra elever är tingade när de går ut, berättar hon.

  Både Lillerudsgymnaiset och Bollerups naturbruksgymnasium, har fler ansökningar än i fjol.

   Elisabeth Bringer Hallberg, rektor på Vreta utbildningscenter och styrelsemedlem i Naturbruksskolornas Förening.
  Elisabeth Bringer Hallberg, rektor på Vreta utbildningscenter och styrelsemedlem i Naturbruksskolornas Förening. FOTO: Naturbruksskolornas Förening

  Hos Torsta naturbruksgymnasium i Jämtland, Kalix naturbruksgymnasium och Vreta utbildningcenter i Vreta Kloster är söktrycket samma som året innan.

  – Vi ökade förra året och verkar ha landat på en ny nivå, säger Elisabeth Bringer Hallberg.

  LÄS MER: SLU listas bland världens 10 bästaLÄS MER: Hon är framtidens agronom

  Stor efterfrågan

  Just nu är det brist på arbetskraft inom i stort sett alla yrken i naturbrukssektorn.

  – Arbetsmarknaden ser ljus ut. Det är stor efterfrågan på djurskötare av alla kategorier. Framförallt våra travelever och lantbrukselever har goda möjligheter att få jobb direkt efter gymnasiet, säger Anders Westlund, rektor på Lillerudsgymnasiet.

   Anders Westlund, rektor på Lillreudsgymnasiet.
  Anders Westlund, rektor på Lillreudsgymnasiet. FOTO: Privat

  Mona Sundqvist, rektor på Kalix naturbruksgymnasium upplever detsamma, efterfrågan är så stor att man rycker i eleverna redan innan examen.

  – Det är ett fortsatt stort behov av arbetskraft och många pensionsavgångar är på gång. Marknaden tar nästan eleverna för tidigt, säger hon.

   Simon Blixt, VD för Bollerup naturbruksgymnasium.
  Simon Blixt, VD för Bollerup naturbruksgymnasium. FOTO: Privat

  Ont om platser

  På Bollerup upplever man en uppåtgående trend där allt fler söker sig till skolan.

  – Elevkullarna ökar och vi har inte areal att ta in fler elever, berättar skolans VD, Simon Blixt. Det kan innebära att det krävs högre betyg för eleverna att komma in och att en högre andel läser vidare efter gymnasiet.

   Mona Sundqvist, rektor på Kalix Naturbruksgymnasium.
  Mona Sundqvist, rektor på Kalix Naturbruksgymnasium. FOTO: Privat

  En sådan förändring skulle innebära att det tar längre tid för ny arbetskraft att nå ut på arbetsmarknaden. Det kan bli ett problem för gröna näringar med brist på arbetskraft och stora rekryteringsbehov.

  – Det kan på sikt bli negativt för arbetsmarknaden, säger Simon Blixt.

  Sammanlagt hade 2753 ungdomar valt naturbruk som sitt förstahandsval 2018, vilket är en ökning med 11 procent på två år.

  LÄS MER: Här finns framtidens jobbLÄS OCKSÅ: De jobbar extra för att hjälpa i krisen

  Så har gymnasievalet gått till

  JANUARI- lösenord skickades ut till elever i årskurs nio så att ansökan kan göras på gymnasieantagningen på webben.

  FEBRUARI – antagningen stängdes i mitten av månaden men vilket datum varierar mellan kommunerna

  MARS- På inriktningar där färdighetsprov ska avläggas, görs de i mars

  APRIL- gymnasieantagningens sida öppnades, gymnaiseomval kunde göras och man kunde se sina preliminära antagningar.

  JUNI- Grundskolorna och de individuella programmen skickade in slutbetygen till gymnasieantagningen.

  JULI- Det slutliga antagningsbeskedet visades på gymnaiseantagningen och skickades även ut med post.

  AUGUSTI- reserverna fick besked, och sedan var det dags för skolstart.

  Relaterade artiklar

  Till toppen