Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Jobb-karriär 4 september 2018

  De erbjuder bidrag till hållbart arbetsliv

  Stiftelsen Centralfonden verkar för ett hållbart arbetsliv för anställda inom skogsbruk och skogsindustri med fokus på rehabilitering och friskvård.

   Mårten Ericsson, Centralfonden.
  Mårten Ericsson, Centralfonden. FOTO: Privat

  Här kan du som arbetsgivare få hjälp om ni har en medarbetare med någon form av beroendeproblematik eller i behov av friskvårdsåtgärder. Men man kan också få hjälp för förebyggande friskvårdsåtgärder, som att öka träning och fysisk aktivitet.

  Centralfonden grundades på 1950-talet då skogsindustrin gjorde stora vinster som sattes av till en fond för sociala ändamål. Det har gjort att företag inom skogsbruk och skogsindustri kan ansöka om pengar för rehabilitering och friskvård för anställda inom sektorn.

  Kan bli dyrt

  Som arbetsgivare har man ett rehabiliteringsansvar om en medarbetare missbrukar. Det kan bli en dyr historia men via Centralfonden kan man få hjälp med en del av kostnaden.

  – Det finns några kriterier man måste uppfylla men annars är vi flexibla, berättar Mårten Ericsson på Centralfonden.

  De kriterierna är att företaget är medlem i Skogsindustrierna eller i SLA:s skogssektion, att ansökan om bidrag ska göras partsgemensamt mellan arbetsgivare och fack samt att arbetsgivaren betalar hälften av rehabiliterings- eller friskvårdskostnaden.

  Vill nå mindre företag

  De allra flesta större skogsföretag har en väl fungerande rutin hur de hanterar beroende av olika slag. För mindre arbetsgivare är det kanske inte lika självklart.

  – Vi vill gärna att de också hittar fram till oss de också, säger Mårten Ericsson.

  Men Centralfonden ger inte stöd till enbart beroenderehabilitering utan även en stor del friskvård i proaktivt syfte.

  – Det kan handla om fysik aktivitet, sluta röka-grupper eller grupper där medarbetare får hjälp att gå ned i vikt eller bli mer fysiskt aktiva, berättar Mårten Ericsson.

  Utmaning i hälsa

  Just nu i höst pågår en satsning med stöd av Centralfonden på Södra som man kallar ”Hälsoutmaningen”. Under två månader kan alla 3 300 anställda utmana varandra, antingen i grupp eller individuellt och samla poäng.

  Det kan handla o både att man gör en fysisk utmaning, andra hälsosamma förändringar eller att man väljer ett miljömässigt bättre sätt att ta sig till jobbet.

  Poängen samlar man via en tävlingswebb i app eller dator och syftet är att stärka gemenskap, hälsa och innovation. ”Hälsoutmaningen ska både vara rolig och peppande!” skriver Södra om satsningen.

  Fakta Centralfonden

  Stiftelsen Centralfondens uppdrag är att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för anställda inom skogsbruk och skogsindustri. Fokus ligger på rehabilitering och friskvård.

  Fondens historia går tillbaka till början av 50-talet då stiftelsen bildades gemensamt av fack och arbetsgivare med stöd av regeringen.

  I ändamålsparagrafen framgår att syftet är ”sociala ändamål till fromma för anställda inom skogsbruket och skogsindustrin”.

  Avkastningen från Centralfondens kapital ska användas för rehabilitering och friskvård för anställda inom skogsbruk och skogsindustri.

  Det är fack och arbetsgivare som har möjlighet att söka medel från fonden. Fonden beslutar om bidrag enligt fastställda riktlinjer.

  Stiftelsen leds av en partsgemensam styrelse. Där finns lika många ledamöter från den fackliga sidan som från arbetsgivarsidan. Därtill utser regeringen ordförande och vice ordförande.

  Styrelsen utser ett arbetsutskott som ansvarar för operativa frågor. Den dagliga verksamheten leds av en verkställande ledamot.

  Källa: Centralfonden.

  Relaterade artiklar

  Till toppen