Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Jobb-karriär 28 maj 2019

  Certifiering ska säkra kvalitet på hästgymnasier

  Nu är nya kvalitetscertifieringen för hästgymnasier i gång. Målet är att säkerställa utbildningen både ur elev- och branschperspektiv.

  – Det är tre gymnasier som anmält sig redan, säger Sara Westholm HYN.

   Naturbruksgymnasiernas hästutbildningar ska bli mer likvärdiga och elevernas kunskaper ska bättre motsvara näringens kompetensbehov. Arkivbild.
  Naturbruksgymnasiernas hästutbildningar ska bli mer likvärdiga och elevernas kunskaper ska bättre motsvara näringens kompetensbehov. Arkivbild. FOTO: Hästnäringens Nationella Stiftelse

  Det finns många olika typer av hästutbildningar inom naturbruksprogrammet, som kräver olika förutsättningar av skolan. Med den nya certifieringen hoppas man få en jämnare kvalitet på undervisning och lärande oavsett gren eller riktning.

  – Har man islandshästutbildning så krävs en oval och hästar med rätt gångarter, andra hästutbildningar har andra behov, säger Sara Westholm.

  För att bli certifierad ska skolan uppfylla vissa villkor. Bland annat gäller det elevernas säkerhet och arbetsmiljö när de är ute på arbetsplatser under APL, arbetsplatsförlagt lärande.

  Många skolor har också utlokaliserat en del av den vanliga undervisningen till näringsverksamheter i samarbete med lokala företag.

  – För att man ska kunna bli certifierad krävs att alla verksamheter man samarbetar med i undervisningen, är kvalitetscertifierade, säger Sara Westholm.

  Digitalt verktyg

  Kvalitetscertifieringen förtydligar och skärper också reglerna för kontroll av APL-värdar och vad eleverna ska lära sig kopplat till varje APL.

  – Vi jobbar med ett digitalt verktyg där vi håller på och lägger in de moment som ska bedömas i respektive kurs. Läraren väljer ut vad eleven behöver öva på, eleven gör uppgiften och skattar hur det gick och sedan kan praktikvärden gå in och ge sin bedömning.

  Alla elevernas apl-platser ska vara bundna av branschens gällande kollektivavtal, eller arbeta efter samma villkor som avtalet.

  Krav på besök

  Skolan ska besöka praktikarbetsplatserna regelbundet och är skyldig att titta på företagets riskbedömning av elevernas arbetsmiljö, inför varje ny period.

  – Tanken är att certifieringen ska vara ett partnerskap med mervärden, som tekniska lösningar, utbildning och att man delar med sig och hjälper varandra. Man ska till exempel kunna se om någon annan skola haft elever hos tänkta apl-värdar, och kunna dela erfarenheter, men det ersätter inte kravet på besök.

  Satsningen på certifiering av hästgymnasium är utarbetad parallellt med kvalitetscertifiering av hästföretag, som lanserades under våren 2019.

  Systemen har samma regelverk kring hästhållning, klimat och miljö samt arbetsmiljö, men för skolorna blir det ett tillägg kopplat till krav på utbildningen.

   Sara Westholm, Hästnäringens Nationella Stiftelse.
  Sara Westholm, Hästnäringens Nationella Stiftelse. FOTO: HNS

  Viktiga samarbeten

  Företagscertifieringen ger även skolorna en fingervisning om vilka arbetsplatser som kan passa bra som praktikvärdar.

  – Vår tanke är att man i framtiden ska utveckla ett samarbete mellan certifierade skolor och certifierade hästföretag.

  För att uppfylla kraven behövs också ett väl fungerande samarbete mellan gymnasieskolorna och de lokala programråden. Certifieringen bidrar till att utbildningarna kan bli mer likvärdiga och till bättre överensstämmelse med hästnäringens kompetensbehov.

  – Vi har fått extra medel från skolverket för att hjälpa skolorna att jobba närmare med programråden, säger Sara Westholm.

  Relaterade artiklar

  Till toppen