Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Jobb-karriär 6 februari 2018

  Anställa minderårig - koll på regelverket

  Om man funderar på att anställa minderåriga för exempelvis extrajobb eller sommarjobb, bör man att ha koll på vad som gäller. Handledare och noggrann introduktion är några av kraven.

   Anställda under 16 år? Då ska föräldrarna informeras.
  Anställda under 16 år? Då ska föräldrarna informeras. FOTO: Mostphotos

  Arbetsmiljölagen ställer stora krav på att arbetet är anpassat till en växande persons fysiska och psykiska förutsättningar. Det finns större risker för fysiska och psykiska skador hos en person som inte har växt klart och är färdigutvecklad.

  Arbete med tunga lyft, ensidigt arbete, höga ljudnivåer och vibrationer tar Arbetsmiljöverket som exempel för riskfaktorer. Dessa riskmoment förekommer i ett flertal arbeten inom de gröna näringarna och ska tas med när man gör riskbedömning.

  Svårt bedöma risk

  En noggrann riskbedömning ses som extra viktigt då unga människor generellt sett har svårare att bedöma risker och konsekvenser. Man ska också utse en handledare, samt ha mycket tydliga instruktioner och säkerhetsrutiner för att som arbetsgivare ha gjort sitt om något ändå händer.

  Eftersom mognadsgrad och fysisk utveckling är individuell, behöver man bedöma riskerna utifrån varje persons förutsättningar när det gäller minderåriga.

  Som arbetsgivare måste man se till att den minderåriga anställda får en ordentlig introduktion. Man ska även försäkra sig om att den förstått informationen.

  När det handlar om unga människor är det inte ovanligt att det är personens första jobb, då är det särskilt viktigt med introduktionen.

  Kontakta vårdnadshavare

  Om den anställda är under 16 år, ska man som arbetsgivare även ta kontakt med barnets vårdnadshavare och informera om vad arbetet innebär samt vilka risker och eventuella skyddsåtgärder som man ordnat.

  Det är föräldrarna som måste tillåta att barnet arbetar med de tänkta arbetsuppgifterna och arbetet får inte gå ut över skolarbetet eller hålla barnet från undervisningen.

  Minderårig: En minderårig är en person som inte fyllt 18 år.

  Yngre barn: Ett yngre barn är en minderårig som inte har fyllt 13 år.

  Äldre barn: Ett äldre barn är en minderårig som fyllt 13 år och som inte är ungdom.

  Ungdom: En ungdom är en minderårig som fullgjort sin skolplikt och som fyller minst 16 år under det pågående kalenderåret.

  Handledaren:

  Ska ha fyllt 18 år och ha minst ett års erfarenhet av de aktuella arbetsuppgifterna.

  Ska ha nödvändiga kunskaper om risker och skydd.

  Ska grundligt gå igenom arbetsuppgifterna och riskerna med den minderåriga och se till att den minderåriga utför arbetet enligt instruktionerna. Det kan innebära att handledaren under den första tiden måste stå bredvid och följa arbetet.

  Särskilda regler för minderåriga:

  En minderårig får aldrig arbeta mellan midnatt och klockan fem på morgonen.

  Enligt föreskrifterna ska en minderårig ha en sammanhängande rast på minst 30 minuter senast efter 4,5 timmars arbete.

  Arbetstidslagen har krav på pauser från arbetet, till exempel en fikapaus.

  Läs mer om bestämmelser för minderåriga i arbetsmiljölagens kapitel 5.

  Källa: Arbetsmiljöverket

  Relaterade artiklar

  Till toppen