Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Jobb-karriär 6 december 2019

  Släpp fram plugghästen inom dig

  Plugga på universitet eller högskola och samtidigt jobba som lantbrukare? Visst går det!

  Här är 10 spännande utbildningar på deltid.

   Vad ska hästar äta för att må så bra som möjligt? Det lärs ut på en av vårens distanskurser på universitetsnivå.
  Bild 1/2 Vad ska hästar äta för att må så bra som möjligt? Det lärs ut på en av vårens distanskurser på universitetsnivå. FOTO: Elena Elisseeva
  Bild 2/2

  Finns det något löjligare ordspråk än ”tala med bönder på bönders vis och med de lärde på latin”? I själva verket är lantbruk ett kunskapsintensivt yrkesområde. Det finns en ocean av utbildningar som öppnar dörrar till fantastiska jobb, vare sig det handlar om en ny karriär eller en utveckling av befintliga lärdomar. Men det kan vara svårt att komma loss från jobbet för tidskrävande studier. Därför är det bra med deltidsutbildningar!

  Dessa universitetskurser startar redan vår eller sommar 2020 och samtliga är fristående deltidskurser, sökbara nu* och de flesta ges på distans. Vilket inte innebär att det är osocialt. Tvärtom; diskussionsforum, grupparbete och videomöten stödjer en nära kontakt med lärare och studiekamrater. Endast grundbehörighet (i några fall med tilläggskrav på t ex Naturkunskap B) krävs.

  Vilken kurs passar dig bäst?

   

  Skogen som upplevelse

  När och var? 23 mars – 07 juni 2020, distanskurs på halvfart vid Linnéuniversitet (Kalmar/Växjö).

  För dig som vill skapa naturupplevelser och lära andra om skogslandskapet, leda grupper i skogsmiljöer och lära dig om utomhuspedagogik, planera och genomföra olika typer av upplevelsearrangemang.

   

  Energisystem och energihushållning för landsbygdsföretag

  När och var? Vecka 4 – vecka 23 2020 på kvartsfart vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) Lomma.

  För dig som vill lära dig om teknik för förnybara energikällor och energihushållning, energiförsörjning till landsbygdsföretag samt om jordbrukets potentiella roll som energileverantör.

   

  Forest animals (skogsdjur)

  När och var?  20 januari – 30 april 2020. Två vardagskvällar/vecka vid SLU Umeå.

  För dig som söker kunskap inom zoologi med fokus på svenska skogsdjur. Djurens taxonomi, klassificering, fylogeni och biogeografi är exempel på ämnen. Utbildningen ges på engelska.

   

  Genuskompetens för skogssektorn

  När och var? Vecka 13 – vecka 23 2020, distanskurs på halvfart vid SLU Umeå.

  För dig som vill ha en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och få verktyg för att för att på arbeta praktiskt med frågeställningar kopplat till genus, inkludering och jämställdhet.

   

  Hästens utfodring

  När och var? 20 januari – 7 juni 2020, distanskurs på kvartsfart vid SLU.

  För dig som vill ha övergripande kunskaper om utfodring av hästar. Du lär dig bland annat att beskriva hästens digestion, näringsbehov och födosöksbeteende och att beräkna välanpassade foderstater till olika hästkategorier.

   

  Internationellt skogsbruk och skogsägande

  När och var? 20 januari– 22 mars 2020, halvfartskurs på distans vid Linnéuniversitetet.

  För dig som söker kunskap om skogsbrukets och skogsägandets förutsättningar internationellt, förutsättningar för skogsproduktion och teknik som rör avverkning, transporter, virkesanvändning och skogsindustri.

   

  Miljö- och djuretik

  När och var? Vecka 12- vecka 23 2020 på halvfart vid SLU Uppsala.

  För dig som söker en orientering om miljö-och djuretiska frågor med särskilt fokus på jord- och skogsbruk.

   

  Mark, vatten och flora i skogsmark

  När och var? 23 mars – 7 juni 2020, halvfartskurs på distans vid Linnéuniversitetet.

  För dig som vill få grundläggande kunskaper om bildning, förekomst och uppträdande av de vanligast förekommande berg-, jordarter och jordmåner i olika skogsmarker. Två träffar med exkursioner.

  Rumsväxter

  När och var? 08 juni – 30 augusti 2020, främst på distans, halvfart vid SLU Alnarp.

  För dig som är jobbar med eller är intresserad av krukväxter. Kursen ger en tvärvetenskaplig introduktion till rumsväxter och tar upp allt från deras skötsel och användning till deras kulturella betydelse och marknad.

   

  Skogsproduktion

  När och var? 23 mars – 7 juni 2020, halvfartskurs på distans vid Linnéuniversitetet.

  För dig som vill få koll på hur enskilda träd och bestånd växer, hur olika skötselregimer påverkar tillväxten och genomförs i praktiken och vilken produktionspotentialen är idag. 

   

  Ansök!

  Leta upp kursen på antagning.se och sök.

  *Samtliga kurser i vårt urval är öppna för så kallad ”sen anmälan” när detta skrivs men skynda på så att kursen inte hinner bli fulltecknad.

  Relaterade artiklar

  Till toppen