facebooktwittermail

27 JO-anmälningar mot länsstyrelsen efter SVT-program

Hittills har 27 JO-anmälningar kommit in mot Länsstyrelsen i Gävleborg efter Uppdrag gransknings program om Arlagården.

– Skulle tippa på att det kommer sluta på runt 30 stycken, säger Reili Kihlberg, registrator på Riksdagens ombudsmän.

Länsstyrelsen i Gävleborg har i dagsläget blivit anmäld 27 gånger till JO men den siffran förväntas bli högre. Arkivbild.
Länsstyrelsen i Gävleborg har i dagsläget blivit anmäld 27 gånger till JO men den siffran förväntas bli högre. Arkivbild. FOTO: MOSTPHOTOS

Flera tittare har reagerat på hur länsstyrelsen hanterade ärendet kring gården som uppmärksammades i Uppdrag gransknings program förra veckan. På tisdagen har 27 anmälningar har kommit in mot Länsstyrelsen i Gävleborg.

– Just nu är det 27 men det kommer in flera hela tiden. Jag skulle tippa på att det kommer bli uppemot 30 stycken, säger Reili Kihlberg, registrator på Riksdagens ombudsmän.

Är det mycket?

– Ja, men det får jag nog ändå säga att det är. Sen är det ju inte saker som folk själva upplevt problem med Länsstyrelsen i Gävleborg utan snarare så att de sett det på tv och sedan anmält vilket gör att siffrorna är lite större, säger Reili Kihlberg.

Länsstyrelsen avvaktar

På Länsstyrelsen i Gävleborg poängterar man att bara för att det kommit JO-anmälningar så betyder det inte nödvändigtvis att de felat.

”Vi tycker att det är bra att de som anser att vi inte hanterat det här ärendet på ett bra sätt gör en anmälan. JO får sedan ta ställning till om vårt agerande ska utredas. Om det görs och utredning visar att vi har agerat felaktigt är det oerhört viktigt att det klargörs och att vi då går igenom våra rutiner och arbetssätt för att säkerställa att det inte sker igen. Det är dock viktigt att veta att en anmälan inte automatiskt betyder det att det finns brister i hanteringen, det får JO avgöra”, säger Jenny Larsson, enhetschef på Länsstyrelsen Gävleborg i ett mejl till ATL.

Har ni varit med om såhär många anmälningar mot er förut?

”Det har vi inga uppgifter om. Anmälningar till JO görs just till JO och det är därför inte nödvändigtvis så att vi får kännedom om dem”

Kommer ni utreda ifall alla rutiner skötts som de ska i kontakterna med den här gården?

”Att utvärdera och bedöma hur vi arbetar i vår verksamhet, både med enskilda ärenden och mera övergripande är en del i vårt dagliga arbete. Vi diskuterar internt, med andra län och på nationell nivå löpande hur vi bedriver vårt arbete, i syfte att hela tiden förbättra oss. Vår bedömning i dagsläget är att vi arbetat efter våra rutiner och gällande lagstiftning i det ärende som uppmärksammats i media, men vi kommer absolut även i detta ärende att analysera vårt eget agerande och se vad vi kan dra för erfarenheter att ta med oss framöver”, säger Jenny Larsson, enhetschef Länsstyrelsen Gävleborg.

LÄS OCKSÅ: Arlabonde utreds för misskötsel av djur

LÄS OCKSÅ: Dellenmejeriet bröt kontraktet med gården efter smakfel