facebooktwittermail d

JK-kritik mot lång handläggning

Enskilda drabbas när det tar decennier att inrätta naturreservat anser Justitiekanslern, JK.

JK menar att enskilda drabbas när reservatsbildningar drar ut på tiden.
JK menar att enskilda drabbas när reservatsbildningar drar ut på tiden. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Det är altinget.se som gått igenom Justitiekanslerns granskning av länsstyrelsernas ärendeförteckningar, och hittat missnöje med hur myndigheterna hanterar bildandet av nya naturreservat. Allt för ofta tar det allt för lång tid, anser JK.

I Blekinge har till exempel ett ärende pågått sedan 1980 och i Västerbotten finns det 30 öppna ärenden som startades mellan 1997 och 2008.

En anledning till att ärenden drar ut på tiden är att markägare motsätter sig själva reservatsbildningen, eller ersättningen de erbjuds. Länsstyrelsen i Värmland har övergett målet att alla markägare ska vara nöjda innan man går till beslut, och nöjer sig nu med att 90 procent av de berörda är det.

Justitiekanslern drar slutsatsen att många länsstyrelser inte verkar tycka att handläggningar i långbänk påverkar enskilda intressen. Det håller JK inte med om. Det måste anses ligga i fastighetsägarens intresse att inte behöva vänta i årtionden på att frågan om rätten att förfoga över sin egendom avgörs, anser Justitiekanslern.