facebooktwittermail d

Svensk ansvarar för EU-parlamentets beredning av genredigering

Jessica Polfjärd (M) har utsetts till rapportör för förordningen om nya genomiska tekniker.