facebooktwittermail

Hon föreslås bli en av Lantbrukssveriges mäktigaste

Jenny Bengtsson, veterinär och lantbrukare i Vessigebro mellan Falkenberg och Ullared, föreslås som ny ledamot i Lantmännens koncernstyrelse.

Jenny Bengtsson föreslås som ny styrelseledamot i Lantmännen.
Jenny Bengtsson föreslås som ny styrelseledamot i Lantmännen. FOTO: LANTMÄNNEN

Jenny Bengtsson är 36 år och driver tillsammans med sin sambo en gård med inriktning på växtodling och nötköttsproduktion.

”Jenny Bengtsson har ett stort engagemang för det svenska jordbruket och har varit aktiv och drivande i många organisationer kopplade till de gröna näringarna, bland annat Lantmännens distrikt Halland, Hushållningssällskapet i Halland och LRF Ungdomen. Hennes engagemang för lantbruket och ett intresse för hållbarhetsfrågor och den samlade kedjan i livsmedelsproduktionen kommer vara mycket värdefulla i styrelsearbetet när Lantmännen nu fortsätter arbetet kring rapporten Framtidens Jordbruk och utvecklingen i linje med den långsiktigt strategiska inriktningen, Jord till Bord 2030”, säger Göran Brynell, valberedningens ordförande, i ett pressmeddelande.

Inför föreningsstämman den 11 maj 2021 föreslår valberedningen även omval av ordförande Per Lindahl, ledamöterna Hans Wallemyr, Gunilla Aschan, Johan Bygge och Henrik Wahlberg. Sittande ledamot Johan Mattsson har meddelat att han avböjt omval.