facebooktwittermail d

Jätteraffinaderi kan byggas i Sverige

En förstudie ska undersöka möjligheterna att bygga ett bioraffinaderi med kapacitet att ta fram drygt 1,5 miljoner ton färdiga produkter från skogsråvara.

"Flaggskepp Bioraffinaderi,"ska utreda förutsättningarna för att förverkliga bioekonomin i Sverige med bland andra Domsjö Fabriker som en aktör.
"Flaggskepp Bioraffinaderi,"ska utreda förutsättningarna för att förverkliga bioekonomin i Sverige med bland andra Domsjö Fabriker som en aktör. FOTO: DOMSJÖ.

En förstudie kallad "Flaggskepp Bioraffinaderi," ska utreda förutsättningarna i Sverige för att förverkliga bioekonomin med hjälp av skogen. Förstudien leds av SP Processum med stöd av 13 företag som spänner över skog, kemi och detaljhandel.

Förstudien ska peka ut, beskriva och utvärdera en anläggning med kapacitet att tillverka en rad olika, optimalt sammansatta slutprodukter från olika tillverkningsprocesser.

- Det handlar om ett verkligt storskaligt bioraffinaderi, med kapacitet att tillverka drygt 1,5 miljoner ton färdiga produkter från hållbar svensk skogsråvara, inte att ta ut några sidoströmmar från en massatillverkning, säger Lars Winter, vice styrelseordförande på Processum till ATL.

Förstudien kommer att identifiera, beskriva och utvärdera en anläggning med en optimal sammansättning av processer och produkter. Hit hör proteinprodukter, lignosulfonat, gröna kemikalier, biogas och biodrivmedel och enligt Lars Winter handlar det om att tillverka produkter som finns i kommersiell skala i dag, som en stor mängd textilcellulosa, inklusive tillverkning av stapelfiber för textilindustrin.

Drivmedel för transportsektorn

Ett av målen är att tillverka drivmedel i tillräcklig mängd. Ambitionsnivån är upp till 200 000 ton biodrivmedel.

- Om vi har rätt storleksordning på detta kommer biobränsleproduktionen att motsvara alla transporter från skog till kund. Hela transportkedjan ska vara självförsörjande.

Storleksordningen får utredningen komma fram till. Frågan är hur balansen ser ut och vilka produkter det blir.

- Att det är en stor mängd cellulosa är uppenbart. Sedan är frågan hur man kombinerar ihop andra produkter. Sulfitmassaprocessen är överlägsen sulfatprocessen. Den gör det möjligt att plocka ut många olika produkter, säger Lars Winter.

Förstudien finansieras till hälften av Länsstyrelsen Västernorrland och till hälften av deltagarna och leds av Processum. Den kommer att utföras av konsultföretaget Pöyry, tillsammans med parterna.