facebooktwittermail

Jätteförsök kan ge svar om skogsbruksmetoder

Hur kombineras produktion och miljö bäst i skogsbruket? Det vill forskare i USA få svar på i en 33 000 hektar stor försökspark.

I Elliott State Park vill forskare anlägga USAs största försökspark för att utvärdera olika skogsbruksmetoder.
I Elliott State Park vill forskare anlägga USAs största försökspark för att utvärdera olika skogsbruksmetoder. FOTO: U.S. GEOLOGICAL SURVEY/PUBLIC DOMAIN
I Elliott State Park vill forskare anlägga USAs största försökspark för att utvärdera olika skogsbruksmetoder.
I Elliott State Park vill forskare anlägga USAs största försökspark för att utvärdera olika skogsbruksmetoder. FOTO: U.S. GEOLOGICAL SURVEY/PUBLIC DOMAIN
I Elliott State Park vill forskare anlägga USAs största försökspark för att utvärdera olika skogsbruksmetoder.
I Elliott State Park vill forskare anlägga USAs största försökspark för att utvärdera olika skogsbruksmetoder. FOTO: U.S. GEOLOGICAL SURVEY/PUBLIC DOMAIN
I Elliott State Park vill forskare anlägga USAs största försökspark för att utvärdera olika skogsbruksmetoder.
I Elliott State Park vill forskare anlägga USAs största försökspark för att utvärdera olika skogsbruksmetoder. FOTO: U.S. GEOLOGICAL SURVEY/PUBLIC DOMAIN
I Elliott State Park vill forskare anlägga USAs största försökspark för att utvärdera olika skogsbruksmetoder.
I Elliott State Park vill forskare anlägga USAs största försökspark för att utvärdera olika skogsbruksmetoder. FOTO: U.S. GEOLOGICAL SURVEY/PUBLIC DOMAIN
I Elliott State Park vill forskare anlägga USAs största försökspark för att utvärdera olika skogsbruksmetoder.
I Elliott State Park vill forskare anlägga USAs största försökspark för att utvärdera olika skogsbruksmetoder. FOTO: U.S. GEOLOGICAL SURVEY/PUBLIC DOMAIN
I Elliott State Park vill forskare anlägga USAs största försökspark för att utvärdera olika skogsbruksmetoder.
I Elliott State Park vill forskare anlägga USAs största försökspark för att utvärdera olika skogsbruksmetoder. FOTO: U.S. GEOLOGICAL SURVEY/PUBLIC DOMAIN
I Elliott State Park vill forskare anlägga USAs största försökspark för att utvärdera olika skogsbruksmetoder.
I Elliott State Park vill forskare anlägga USAs största försökspark för att utvärdera olika skogsbruksmetoder. FOTO: U.S. GEOLOGICAL SURVEY/PUBLIC DOMAIN