facebooktwittermail d

Jätteförsök kan ge svar om skogsbruksmetoder

Hur kombineras produktion och miljö bäst i skogsbruket? Det vill forskare i USA få svar på i en 33 000 hektar stor försökspark.

I Elliott State Park vill forskare anlägga USAs största försökspark för att utvärdera olika skogsbruksmetoder.
I Elliott State Park vill forskare anlägga USAs största försökspark för att utvärdera olika skogsbruksmetoder. FOTO: U.S. GEOLOGICAL SURVEY/PUBLIC DOMAIN

I den statsägda Elliott State Forest, Oregon, USA, har skogsbruk med återplantering bedrivits i nästan ett sekel. Men på hälften av det 33 000 hektar stora området finns också skogar som stått orörda sen den senaste skogsbranden i området för 150 år sen. 2012 stoppades dock det kommersiella skogsbruket för att skydda marmoralkan, en liten havsfågel från norra Stilla havet som bygger bon i bland annat gamla skogar.

2017 ville staten sälja skogen till ett privat skogsbolag, men försäljningen stoppades efter omfattande protester. Nu börjar nya planer ta form för det stora skogsområdet. Forskare vid Oregon State University, OSU, vill göra om Elliott State Forest till en försökspark för att ge svar på skogens stora knäckfråga: Vilka är de bästa brukningsmetoderna för att kombinera virkesproduktion med naturskydd och hög biologisk mångfald?

Olika brukningsmetoder

Enligt tidningen Nature är planen att lämna den äldre skogen i försöksparken orörd och på resterande mark lägga ut 40 försöksytor, indelade efter avrinningsområden. På försöksytorna ska tre olika typer av skogsbruk bedrivas, dels ett där halva arealen brukas intensivt och där halva sätts av och dels ett helt ekologiskt skogsbruk med till exempel plockhuggning. Slutligen vill forskarna också testa blandningar av intensivt och ekologiskt skogsbruk med naturvårdsavsättningar.

Om planerna går i lås blir Elliott State Forest den största försöksparken i USA och en av de största i världen. Enligt förespråkarna skulle det ge forskarna den första möjligheten att studera ett ekologiskt skogsbruk i stor skala och mäta faktorer som kolupptag, påverkan på vatten och biologisk mångfald.

Köpa loss marken

Men alla är inte positiva till försöksparken. Miljöorganisationer ifrågasätter till exempel logiken i att mitt under en pågående klimatkris kalavverka skogar som tar upp kol, skogar som i stället skulle kunna användas för att utveckla nya brukningsmetoder som ökar kolinlagringen och återställer den biologiska mångfalden.

Dessutom återstår frågan om finansiering av jätteprojektet. Enligt forskarna skulle intäkter från skogsbruket kunna användas för driften av försöken, men först måste marken köpas loss. Intäkterna från skogsbruket har tidigare gått till finansiering av Oregons utbildningssystem. Om området blir en försökspark måste staten ersätta skolfonden med motsvarande värdet på skogen, drygt 1,8 miljarder kronor, och hittills har mindre än hälften av den summan avsatts.