facebooktwittermail d

Jättarnas kamp om svenskt foder

En ny spelplan växer fram på svensk fodermarknad. I och med Swedish Agros övertagande av Kalmar Lantmän finns nu tre starka konkurrenter om kunderna och många väntar med spänning på Swedish Agros nästa drag.

Björn Skogsberg, vd Swedish Agro, framför foderfabriken i Kalmar.
Björn Skogsberg, vd Swedish Agro, framför foderfabriken i Kalmar. FOTO: ÅSA NILSSON RÖNNQVIST

Under våren har Kalmar Lantmäns skyltar bytts ut mot Swedish Agros grönröda logotype. Efter ett turbulent 2015 blev det i november klart att Swedish Agro köpte Kalmar Lantmän och därmed har moderbolaget Danish Agro en helt ny position på den svenska marknaden.

Slåss om kunderna

Sedan tidigare har svenska Lantmännen och dess danska motsvarighet DLG genom dotterbolaget Svenska Foder varit de största aktörerna på fodermarknaden. Nu blir det tre internationella kooperativa koncerner som kommer att slåss om kunderna.

Lantmännen, DLG och Danish Agro har alla liknande målsättningar på samma marknad; att vara en viktig aktör för lantbrukare i hela Östersjöregionen, och de senaste åren har alla bolagen gjort affärer och uppköp som syftar till att stärka sina positioner. DLG och Lantmännen samarbetar internationellt med gemensamt ägande i flera bolag utanför sina respektive hemmamarknader i Danmark och Sverige. Nu väntar de på hur Kalmar Lantmäns nya ägare kommer att agera utanför Kalmarmarknaden.

– Det har jag en tro om men den tänker jag inte kommentera. Man kan konstatera att de är tvungna att göra resultat, de har krav att leverera en vinst som de ska leverera hem till Danmark, säger Bengt-Olov Gunnarson, ordförande i Lantmännen.

Nästa drag

DLG-dotterbolaget Svenska Foders vd Arne Rantzow säger att han väntar med spänning på Swedish Agros nästa drag, och hur Kalmar Lantmäns tidigare kunder, som ofta varit sin kooperation köptrogen, väljer att handla framöver.

– Jag tror att alla tycker att det ska blir intressant att se hur det här ska bli, i kombination med Kalmarmentaliteten. Vi har naturligtvis olika strategier för olika scenarier, säger Arne Rantzow.

Någon måste backa

Privatägda BM Agri är ytterligare en av aktörerna på marknaden. Grundaren Mats Eriksson beskriver Kalmaraffären som det största som hänt i branschen på många år.

– Nu återstår att se hur det blir när Danish Agro ska växa på den svenska marknaden. Blir det Svenska Foder, Lantmännen eller många av de små företagen som tvingas backa något? Jag tror kanske att ännu fler mindre aktörer tvingas att ansluta sig till någon av de stora eftersom det är de som äger industrierna som förbrukar spannmålen, säger Mats Eriksson.

Utländsk ägare

Det var en lång process som ledde fram till att det blev en utländsk ägare till Kalmar Lantmän i stället för den fusion med Lantmännen som presenterades i början av 2015. Ett stort medlemsengagemang där en grupp bönder på eget initiativ undersökte om det fanns andra intressenter än Lantmännen ledde fram till att det till sist fanns flera bud på Kalmar Lantmän. Flera som ATL talat med beskriver att viljan var stark bland många medlemmar att ägandet skulle hamna utanför Lantmännen eller Svenska Foder/DLG.

Storkund på marknaden

Olof Boson, vice ordförande i den nya styrelse som valdes i Kalmar Lantmän efter att fullmäktige röstat ned Lantmännens första fusionsbud, hoppas att processen i Kalmar kommer svenskt lantbruk till gagn. Som kycklingproducent och därmed stor kund på fodermarknaden hoppas han kunna utnyttja konkurrenssituationen till sin fördel.

– Vi kanske inte har gjort hela Sverige en tjänst, men upp till Mälardalen absolut. Sedan är det ju upp till var och en att leverera, Lantmännen och Svenska Foder måste upp på banan och Swedish Agro måste komma igång. De konkurrerar ju, så är det. Det kommer att bli mycket intressant, säger han.