facebooktwittermail d

Tank och pump gör Järnhästen till brandfordon

Joacim Karlsson hjälpte till med traktor och tunna vid skogsbränderna i Ljusdal 2018. Han såg bristen på resurser och i traktorhytten föddes idén till att utrusta Järnhästen till ett brandfordon.