facebooktwittermail d

Japanska pappersbruk utslagna

Flera massa- och pappersbruk i den katastrofdrabbade nordöstra delen av Japan står still.

Översvämningar, förstörda lager, sönderslagna maskiner och skadad personal rapporteras från bland andra Mitsubishi Paper Mills, Nippon Paper Group och Oji Paper. I flera fall är det oklart när produktionen kan komma i gång igen, rapporterar nyhetssajten Skogssverige.se.

Tillgången till råvaror kommer enligt branschbedömare att försvåras för massa- och pappersindustrier i hela landet, eftersom flera stora massahamnar för flis från Nordamerika, Sydafrika och Australien finns i det drabbade området.ATL.nu