facebooktwittermail d

Tvingades hyra pråm för att rädda skörden

Arnö

I två veckor har Trafikverkets färja varit trasig. Jan Thorell tvingades hyra in en pråm för att tröska sitt maltkorn.