facebooktwittermail d

Jämn prestation mellan såmaskiner på Brunnby

Tre maskiner testades i demonstration av höstsådd med olika bearbetningsmetoder. På Brunnby lantbrukardagar redovisades resultatet.

– Vi hade inte väntat oss att Seed Hawk skulle gå så bra i det konventionella ledet, säger Richard Eriksson, rådgivare vid Hushållningssällskapet.