facebooktwittermail d

Tajt omröstning om efterlikvid inom Arla

Fem danska förtroendevaldas krav om större inblick i Arlas prissättning röstades ner på representantskapets . Jämnare var kampen om att få upp nivån på efterlikviden ännu mer.