facebooktwittermail d

Jakten avblåst - vargen sprang till skogs

Vargjakten i Helsingborg är över - för den här gången. Den varg som under måndagen rörde sig i de centrala delarna av staden sprang till skogs.

- Nu finns det inget behov av att söva den, säger länsstyrelsens rovdjurshandläggare Nils Carlsson i en kommentar.

Vargen dök upp i de norra delarna av Helsingborg under morgonen. Flera personer slog larm sedan de sett den ovanlige gästen irra omkring i området runt Pålsjö, Västra Berga och Berga kasern. Ett ögonvittne beskrev den som "en bjässe".

Ingen fara


Under förmiddagen sågs den springa omkring på djursjukhusets område i korsningen Gevärsgatan-Bergavägenför att därefter försvinna ut ur staden.

- Vi hade vargen inom bedövningsavstånd, men eftersom den var på väg ut ur staden bedömde vi att den inte behövde sövas för att skydda mot trafikfara, säger Nils Carlsson.

Beslut att söva varg fattas av länsstyrelsen, och regleras i artskyddsförordningen. Men då det inte längre föreligger något överhängande hot om trafikfara, avbröts försöken när vargen lämnade Helsingborg.

Nu vilar vargen i ett skogsområde norr om Helsingborg. ATL.nu