facebooktwittermail d

Jaktbrottshärvan: Detta har hänt

• Den 26 oktober 2018 häktades fem män, däribland Karl Hedin, misstänkta för illegal jakt på bland annat varg. Bakom polisens razzia låg en längre tids spaning och telefonavlyssning av de misstänktas telefoner. Karl Hedin satt frihetsberövad och isolerad i 31 dygn och polisen undersökte bland annat en värmepanna på en av hans anläggningar, där de misstänkte att skjutna vargar hade eldats upp. Inga benrester hittades dock.

• Före jul 2018 polisanmälde Karl Hedin åklagaren Lars Magnusson för tjänstefel då han ansåg att det misstänkta brottet inte är så grovt att det är rätt att ta till en så integritetskränkande åtgärd som telefonavlyssning.

• Den 23 mars 2019 begärde åklagaren förlängd tid innan åtal ska vara väckt i väntan på kriminaltekniska resultat.

• I maj 2019 avslog hovrätten hävningen av de vapenbeslag som genomfördes i samband med häktningen.

• I juli 2019 kom åklagaren Lars Magnusson fram till att Karl Hedin inte skjutit någon varg i slutet av oktober 2018, efter att ha lyssnat på inspelningarna från telefonavlyssningen. Tidigare hade han grundat sin uppfattning på polisens utskrifter av samtalet mellan Karl Hedin och hans syster.

• Senare samma månad stod det klart att det inte blir någon utredning om tjänstefel i samband med jaktbrottshärvan i Västmanland. ”Jag har kommit fram till att ingen i förundersökningen, i de delar som jag prövat i min utredning, begått tjänstefel”, säger chefsåklagaren Martin Tidén vid Särskilda åklagarkammaren i ett pressmeddelande.

• I februari 2020 var överåklagare Anders Jakobsson vid särskilda åklagarkammaren klar med sin granskning av kammaråklagare Lars Magnussons agerande under jaktbrottsutredningen. Enligt Jakobsson hade det ”begåtts fel, men inte så allvarliga att det kan räknas som brottsligt och därmed leda till åtal”.