facebooktwittermail d

Jägarnas Riksförbund välkomnar beskedet

Jägarnas Riksförbund välkomnar beskedet att vargjakten blir av med motiveringen att det är en framgång för jägarna och de som drabbats av vargarnas framfart.

Högsta förvaltningsdomstolen säger också i beslutet att vargjakten på 20 vargar i Värmland som avslogs inför 2016 av förvaltningsrätt och kammarrätt, var felaktig och skulle ha godkänts. Enligt Jägarnas Riksförbund gör därför årets beslut att fälla 24 vargar det svårare att få acceptans för vargpolitiken i de drabbade områdena.

Förbundet tillägger att beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen visar att det finns ett rättssystem som inte tillåter att demokratiskt fattade beslut sätts ut spel för lättvindigt.

"Nu har vi fått slutliga avgöranden som visar att det är rätt att besluta om vargjakt i Sverige. Nu handlar det om att länsstyrelserna ska fatta beslut som gör att vargstammen minskar och faktiskt skapar lättnad i de utsatta områdena", säger Solveig Larsson, Förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund.