facebooktwittermail d

Jägarnas riksförbund: Svenska vargstammen oförändrad trots jakt

Inventeringen av varg slutfördes sista mars. Resultaten visar att stammen är oförändrad trots licens- och skyddsjakt.

FOTO: ATL

Stammen har inte minskat i numerär och man kan inte se att det skulle förekomma någon större spridning, skriver Jägarnas riksförbund.

Man menar dock att resultaten är osäkra på grund av krångliga regler för inventering och svåra snöförhållanden, vilka har gjort inventeringen otillräcklig.

"Jägarnas Riksförbund har länge framfört att vargstammen i Sverige är kraftigt underskattad i de officiella siffrorna", säger Henrik Tågmark, rovdjursansvarig i förbundsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Man skriver vidare att antalet angrepp enligt statistiken ökar, och att antalet skjutna älgar i vargtäta områden minskar, vilket tyder på att vargstammen är större än beräkningarna visar.

"Vidare visade årets vargjakt att kännedomen om hur reviren ser ut och vilka vargar som finns i dem är näst intill obefintlig i de delar av Sverige som har tätast vargstam", skriver Jägarnas riksförbund.