facebooktwittermail d

Jägarna sätts in i mjältbrandsjakten

För att begränsa vaccinationerna för mjältbrand kring Omberg nästa år ber SVA jägarna om hjälp.

SVA kommer ta kontakt med de olika jägarorganisationerna för att be dem ta prover på nyfällda djur för att se om de bär på antikroppar mot mjältbrand.
SVA kommer ta kontakt med de olika jägarorganisationerna för att be dem ta prover på nyfällda djur för att se om de bär på antikroppar mot mjältbrand. FOTO: LASSE MODIN

Arbetet kring mjältbrandsutbrottet vid Omberg i Östergötland fortsätter. Saneringsarbetet är klart, containrarna som innehåller uppgrävd jord från de platser där mjältbrandsdöda djur har hittats har forslats bort och avspärrningarna har hävts.

Vaccinationerna är genomförda och jordbruksverket har avvecklat sin ledningscentral som tidigare fanns på platsen.

Enligt Ann Lindberg, statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, hittades ytterligare en död älg häromdagen men eftersom den hittades inom vaccinationsområdet så det rör sig inte om ett nytt utbrott av mjältbrand.

- Historiskt har det funnits mjältbrand i området och vi sammanställer nu olika faktorer som kan spela in som vattendrag, markberedning, djurrörelser och väderleken för att på så vis få se vilka förutsättningar som kan ha varit bidragande, säger Ann Lindberg, statsepizootolog vid SVA.

Hon tror inte att det är sannolikt att de kommer att hitta en specifik plats där smittan börjat, och det är inte heller nödvändigt.

- Viktigare är att förstå hur olika förhållanden samspelat för att vi i framtiden ska kunna identifiera områden med förhöjd risk, så att man i förväg kan förstärka övervakningen och undvika större utbrott.

SVA arbetar nu även med att bistå jordbruksverket inför kommande års vaccinationer.

- Önskemålet är att begränsa vaccinationerna till nästa år och därför arbetar vi med att ta fram ett underlag bland annat genom provtagning på vildsvin, älg och rådjur för att se om de bär på antikroppar mot mjältbrand, säger Ann Lindberg.

SVA kommer därför att ta kontakt med de olika jägarorganisationerna för att be dem ta prover på nyfällda djur när respektive jakt inleds.

Bockjakten är redan i gång.

Älgjakten inleds i Östergötland den 10 oktober.