facebooktwittermail d

Jägare slår ifrån: ”Viltet är inget hot”

Jägarföreningar på Öland håller inte med LRF om att dovhjort, vildsvin och kronhjort måste regleras på ön. I stället vill de förvalta de viltstammar som finns på ön.

Dovhjort.
Dovhjort. FOTO: JANOS JURKA/TT

LRF på Öland gick under förra veckan ut och var kritiska till att vildsvin, dovhjort och kronhjort tagit sig till ön och menade bland annat att djuren orsakar skador på vallar och åkrar.

– Öland ska inte behöva vara med om detta. Vi kan inte sitta stilla och se på när nya arter introduceras, sa Pär Åberg, sammankallande i LRF:s viltgrupp, till Ölandsbladet.

”Borde inte ses som ett hot”

Men nu får de mothugg från jägarföreningarna Borgholms jaktvårdskrets och Mörbylånga jaktvårdskrets på Öland som menar att en jakt för att utrota djuren på ön inte är något de står bakom.

– Men från vårt håll blir vi bekymrade när LRF vill utrota de här arterna som nu finns på Öland och som är en del av Sveriges fauna. Man ska vårda och förvalta de viltstammar som finns och de ingår också i den biologiska mångfalden och borde inte ses som ett hot. För oss är det viktigt med stammar av hög kvalitet snarare än kvantitet, säger Niclas Niklasson, ordförande i Borgholms jaktvårdskrets till Ölandsbladet.

LRF: Djuren har blivit utplacerade

Tidigare har Lantbrukarnas riksförbund på ön gjort polisanmälningar om misstänkt olagliga utsättningar av vildsvin, kronhjort och dovhjort men polisen har lagt ner de anmälningar då bevis saknas. Jaktvårdskretsarna tycker det är bra att LRF har polisanmält och understryker att de inte står bakom en utplacering av djuren men menar att det inte är sannolikt att djuren har tagits till ön.

– När det gäller kronhjort tycker jag att det känns långsökt med olaglig utsättning. Vilda kronhjortar är väldigt svåra att fånga och att köpa en från ett hägn är dyrt. Dessutom är de registrerade och det krävs licens för att ha hjortar, säger Erica Lindquist, ordförande i Mörbylånga jaktvårdskrets till Ölandsbladet.

– Både kronhjortarna och dovhjortarna kan ha sitt ursprung från gamla hägn där individer har rymt eller från existerande. Vid brunsten kan hjortar ha simmat hit från fastlandet, de är goda simmare.