facebooktwittermail

Jägare laddar om - för lodjur

Under tisdagen avslutas 2011 års licensjakt på varg. I stället kan det bli aktuellt med jakt på ett annat rovjdur. Inom kort väntas Naturvårdsverket lämna besked om hur många lodjur som eventuellt ska skjutas i år.

År 2010 fick totalt 209 lodjur fällas, varav 127 inom de fyra nordligaste länen med renskötsel. Något som Naturskyddsföreningen är kritisk till.

"Inget utrymme"


- Jag hoppas att Naturvårdsverket fattar beslutet att inte tillåta någon licensjakt på lo 2011. Det finns inget utrymme för sådan jakt med tanke på att lodjuren blir allt färre i landet, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Totalt har 211 säkra lokattungar noterats vid de inventeringar som bland andra Viltskadecenter gjort inför årets jaktbeslut.
Det är en nedgång med 25 procent sedan förra året och det lägsta resultatet sedan åren 2003-2004.

I dag finns omkring 1 250 lodjur. Bara för några år sedan bestod stammen av runt 2000 individer, skriver Naturskyddsföreningen.

Enligt riksdagsbeslutet om rovdjurspolitiken ska miniminivån för lodjursstammens föryngring ligga på 300 ungar varje år. ATL.nu