facebooktwittermail d

Jägare hotar avbryta samarbete om varg

En ny konflikt om den svenska vargen är under uppsegling. Svenska Jägareförbundet hotar att hoppa av uppgörelsen med regeringen om inflyttning av varg till Sverige.

Förbundet befarar att ett statligt betänkande som presenteras på måndagen ska leda till en alltför stor vargstam, rapporterar Svenska Dagbladet.

Risken är uppenbar att antalet vargar som föreslås som gräns för gynnsam bevarandestatus kommer bli för många, vilket leder till en låst sits när målet för vargstammen ska utformas i utredningens nästa del, anser jaktvårdskonsulent Gunnar Glöersen som ingår i rovdjursutredningens expertgrupp för Jägareförbundets räkning.

"Biologiska önskemål"


Regeringens vargpolitik utreds av EU-kommissionen eftersom vargjakten kan bryta mot art- och habitatdirektivet. Detta för att den innebär jakt på en djurart som anses ha dålig så kallad bevarandestatus.

Regeringens utredare Lars-Erik Liljelund presenterar vid det årliga vargsymposiet i Vålådalen ett förslag på hur många vargar som krävs för att Sverige ska klara EU-direktivets krav på en gynnsam bevarandestatus.

Men redan nu sågar Svenska Jägareförbundet utredningen. Förbundet anser att Lars-Erik Liljelund drar sina slutsatser utifrån "biologiska och genetiska önskemål". ATL.nu