facebooktwittermail d

Jägare hittade det första sjuka vildsvinet

Jägaren Per Granström var med och hittade det första sjuka vildsvinet i Fagerstatrakten för snart två veckor sedan. 

När ett dött vildsvin hittades några dagar senare förstod jaktlaget att något var på tok.