facebooktwittermail

”Jag vill avverka min nyckelbiotop”

En läsare kontaktade ATL med en oväntad fråga:

– Skulle inte ni kunna publicera en lista med företag som köper virke från nyckelbiotoper? Jag letar köpare.

Det är inte olagligt att avverka nyckelbiotoper, men man måste först ansöka om samråd med Skogsstyrelsen. Men att sälja virke kan bli svårt.
Det är inte olagligt att avverka nyckelbiotoper, men man måste först ansöka om samråd med Skogsstyrelsen. Men att sälja virke kan bli svårt. FOTO: MATS P. OSTELIUS

De senaste åren har miljörörelsen valt att helt enkelt hoppa av samarbeten och processer som de ansett dragit i väg åt fel håll. Naturskyddsföreningen har till exempel hoppat av certifieringen FSC, Skogsstyrelsens dialog om miljöhänsyn i skogsbruket, samverkansarbetet om nyckelbiotoper och även hotat att hoppa av det nationella skogsprogrammet.