facebooktwittermail d

Jag kommer att jobba stenhårt för starka gröna näringar

Vi vill se gröna jobb i hela landet och vi vill stärka lönsamheten på gårdsnivå och öka matexporten, skriver landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Blommande rapsfält i Östergötland
Ett starkt och växande jordbruk ger mat och råvaror av hög kvalitet, skriver Anna-Caren Sätherberg. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Jag är stolt över att vara landsbygdsminister i Magdalena Anderssons regering. Det är en regering som ser hela landet och som gör vad som krävs för att hela Sveriges möjligheter tas till vara. Jag ser fram emot att jobba för att de möjligheter som finns i Sveriges landsbygder och gröna näringar tillvaratas, och förbättra vardagen för oss som bor på landsbygden.

Regeringens prioriteringar är tydliga. Vi ska öka takten i klimatomställningen. Det svenska jordbruket ligger i framkant i flera miljö- och klimataspekter, men det är viktigt att jord- och skogsbruket får förutsättningar för att ställa om.

Vi vill se gröna jobb i hela landet. Vi ska också ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Vanligt folk som bor och jobbar på landsbygden ska ha rimligt avstånd till skolan, till vårdcentralen och tillgång till apotek.

Vi står inför en intensiv period i jordbrukspolitiken. Regeringen har presenterat stora budgetsatsningar på jordbruket och landsbygden.

Budgeten för den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare och kompletterande nationella åtgärder förstärks i nästa programperiod 2023–2027. Samtidigt gör vi omfattande förenklingar, bland annat genom att vissa av de åtgärder som tidigare funnits inom den gemensamma jordbrukspolitiken genomförs nationellt framöver. Utformningen av stöd och ersättningar för nästa programperiod kommer snart att presenteras i den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Förenklingar har varit en för regeringen viktig prioritering i utformandet av planen, och förväntningarna är höga bland Sveriges lantbrukare.

Ett starkt och växande jordbruk ger mat och råvaror av hög kvalitet, jobb i hela landet och en bättre beredskap. Från regeringens sida jobbar vi målmedvetet för att stärka det svenska jordbruket. Vi vill stärka lönsamheten på gårdsnivå och öka exporten av svensk mat till resten av världen. Här har vi en tydlig målsättning i livsmedelsstrategin.

Jag vill också lyfta skogens roll för klimatomställning och gröna jobb. Skogen är ju vårt gröna guld, och grundläggande för jobb och tillväxt i hela Sverige. Vi ska ha en skogspolitik för ett aktivt och hållbart brukande av skogen. Det är viktigt för att vi ska klara klimatutmaningen. Regeringen har föreslagit att stärka äganderätten, skapa flexibla skyddsformer och öka incitamenten för naturvården i skogen med frivillighet som grund.

Vi ska vara stolta över svenskt jordbruk. Sveriges jordbrukare bidrar inte bara med den goda maten, de är också landsbygdsutvecklare, klimatomställare, och gröna jobbskapare! Samtidigt är jag medveten om jordbrukets utmaningar.

Under min första vecka har jag träffat företrädare för branschen, och jag ser fram emot en fortsatt dialog kring hur vi fortsatt kan arbeta med att stärka jordbrukets konkurrenskraft. Mitt budskap är tydligt. Jag kommer att jobba stenhårt för att förbättra vardagen för oss som bor på landsbygden, för starka gröna näringar och för att hela Sverige ska hålla ihop.

Anna-Caren Sätherberg (S)

Landsbygdsminister