facebooktwittermail d

Ja till skyddsjakt på oskygg varg

Den orädda vargtiken har tagit husdjur och skrämt boende i Kolsva.

Länsstyrelsen i Västmanland har sagt ja till skyddsjakt på en varg i Kolsva, i Köpings kommun. I juni dödades en hund av en vargtik, hennes identitet kunde fastställas av spillning. Det bedöms som sannolikt att det är samma varg som sedan rört sig i området och inne i samhället. I juli sågs hon med en katt i munnen, och många Kolsvabor har mött henne, bland annat flera barn. Länsstyrelsen gör bedömningen att vargtiken är oskygg och "genererar långvarig rädsla och oro" hos befolkningen. Jakten får pågå till den 15 augusti i år.