facebooktwittermail d

Ja till högsta vindkraftverken

Statkraft och SCA har fått klartecken att bygga landets högsta vindkraftverk - 220 meter höga - i Björkvattnet i Ragunda rapporterar Radio Jämtland.

Miljöprövningsdelegation vid länsstyrelsen i Västernorrland har sagt ja till en ansökan om att få bygga 30 vindkraftverk från Statkraft SCA Vind AB, SSVAB. Går beslutet igenom betyder det att bolaget får bygga vindkraftverk som är 50 meter högre än de som tidigare finns i vindparken Björkhöjden.

Bolaget vill bygga högre verk för att öka effekten från vindkraftparken och menar att det är ny teknik som gör att det går att bygga högre än tidigare.

Björkvattnet ingår i Björkhöjden, som är Skandinaviens största vindkraftpark i nuläget.

Den 10 augusti går tiden för att överklaga ut.