facebooktwittermail d

Ja till besprutning på Österlen överklagas

Politikerna i miljöförbundet gick emot sina tjänstemän. Bönder på Österlen får fortsätta att sprida bekämpningsmedel i vattenskyddsområden. Men Naturskyddsföreningen överklagar spridningstillstånden.

Tjänstemännen på Ystad och Österlen-regionens miljöförbund tog fram ett förslag som innebar att spridningen av bekämpningsmedel i de inre vattenskyddsområdena i Simrishamn i Skåne skulle stoppas på genomsläppliga jordar.

Arg miljöchef


Men de blev överkörda av en politisk majoritet i förbundets direktion.

I veckan sa miljöchefen Rickard Sandberg till SVT:s Sydnytt att han tänker lämna sin post om det inte blir en förändring av beslutet.

Nu har Naturskyddsföreningen överklagat det spridningstillstånd som getts utifrån direktionens beslut.

Som underlag till beslutet ligger en provtagning där man funnit rester av bekämpningsmedel i 7 av 32 undersökta vattentäkter i Simrishamns kommun. Miljöchefen skyllde detta på bland annat på lantbruket och äppleodlarna, vilket har väckt starka reaktioner.

Gamla rester


Enligt Lars-Olof Börjesson, vd för Äppelriket Österlen, används inte något av de preparat som det finns rester efter i fruktodlingen. Det enda preparatet som kan ha lämnat spår efter sig är förbjudet sedan mer än tio år.

- Resthalterna kommer från kommunal användning av Totex under 1970- och 1980-talet, då man sprutade bort ogräset. Man sprutade till och med runt brunnarna för att hålla rent, säger Lars-Olof Börjesson.

Även centerpartisten Bengt Högborg, som är vice ordförande i miljöförbundets direktion, anser att lantbruket inte kan beskyllas för resthalterna.

- Borrorna på landsbygden är rena, det är bara rester av Totex man har hittat och det har inte lantbruket använt, säger Bengt Högborg som anser att miljöförbundet har nått sitt mål att sänka resthalterna till noll.

För sent


Miljöinspektören Ida Grimlund menar å sin sida att tjänstemännens förslag om restriktivare spridning inte baseras på provtagningen som Simrishamns kommun har gjort.

- Att titta på en provtagning, då har det ju redan skett, säger hon.

- Tittar man på Naturvårdsverkets riktlinjer för hur man ska hantera ansökningarna så står det att man i inre vattenskyddsområden inte bör använda bekämpningsmedel. Tove Nilsson